Traumatologie en geriatrie: verpleegkunde en pathologie

Uit Diana's examenwiki

Januari '16

1. ‘Een bacterie hecht sneller op niet lichaams- eigen materialen’ welke specifieke tip geef je aan iemand met een knieprothese? 2. Tibiafractuur, er is sprake van compartimentsyndroom, waarom leg je het been niet in hoogstand? 3. Wat doen ze tijdens een heelkundige fasciotomie? 4. Wanneer doen ze dergelijke ingreep (fasciotomie)? 5. 7 meerkeuzevragen

 • Niet verplaatste clavicula fractuur: operatie ja of nee en welke botheling?
 • Zwachtelen bij stomp: druk gelijk of distale druk groter of kleiner dan proximale druk
 • Factoren waardoor pijncontrole bij ouderen beïnvloed wordt
 • Wat is een communitieve breuk?
 • De functies van tape gebruik
 • Na hoeveel weken callusvorming te zien op een RX bij een ingegipst lidmaat
 • Reuma

6. Geef een synoniem ( als u niet lukt in 1 woord leg uit in max 1 zin)

 • Contusie
 • Sympatisch reflex dystrofie
 • Orthese

7. Verklaar volgende 2 begrippen

 • Rhizartose
 • ..

8. Geef de 6 kenmerken waarmee de geriatrische patiënt zich onderscheidt van de normaal vitale persoon ( enkel opsommen niet verklaren) 9. Bij reumatoïde artritis best zo snel mogelijk beginnen met behandeling. Uit welke medicatie bestaat deze behandeling ( niet alleen afkorting ook de werking/functie). 10. Waarom ondersteunende medicatie nodig in het begin van deze behandeling? 11. Geef 1 indicatie voor de tractie van Bryant. 12. Casus 82 jaar oude dame, alleenwonend, wordt opgenomen na een nachtelijke val toen ze naar toilet moest. ’s Ochtends gevonden door thuisverpleegkundige, naar spoedafdeling, gebroken heup links en een gebroken pols ook links dus naar afdeling traumatologie. Thuismedicatie: Half tablet Stilnoct voor het slapengaan.

 • Hoe weet je zonder de vrouw gezien te hebben of de diagnose te kennen dat ze een verhoogd valrisico heeft?
 • Polsbreuk type Pouteau-Colles: leg uit.
 • Pols wordt hersteld door plaatfixatie en daarna een gips, welke soort botheling?
 • Waarom komt de vrouw niet in aanmerking voor een Birmingham hip resurfacing prothese?
 • Als je naar haar thuissituatie kijkt, wat is haar belangrijkste risicofactor voor vallen?
 • Tijdens de 2e nacht op de afdeling belt de vrouw om te vragen waar middageten blijft en reageert ze plots heel boos en is onrustig. Wat veronderstel je dat er aan de hand is en hoe ga je jouw veronderstellingen staven?