Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

1273 total results found

Internet of things Fase 3

Hieronder vind je elk vak in Fase 3 van het graduaat Internet of things

Programmeren Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van het graduaat Programmeren

Programmeren Fase 2

Hieronder vind je elk vak in Fase 2 van het graduaat Programmeren

Programmeren Fase 3

Hieronder vind je elk vak in Fase 3 van het graduaat Programmeren

Systeem- en netwerkbeheer Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van het graduaat Systeem- en netwerkbeheer

Systeem- en netwerkbeheer Fase 2

Hieronder vind je elk vak in Fase 2 van het graduaat Systeem- en netwerkbeheer

Chemie Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van Chemie

Chemie Fase 2

Hieronder vind je elk vak in Fase 2 van Chemie CC = Keuzetraject Chemie CB = Keuzetraject Biochemie CM = Keuzetrajct Milieutechnologie CP = Keuzetraject Procestechnologie

Chemie Fase 3

Hieronder vind je elk vak in Fase 3 van Chemie CC = Keuzetraject Chemie CB = Keuzetraject Biochemie CM = Keuzetrajct Milieutechnologie CP = Keuzetraject Procestechnologie

TI Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van Toegepaste Informatica vanaf 2022

Internetprogrammeren minor

TI Fase 2

Programmeren van visuele gebruikersomgevingen

TI Fase 2

OO ontwerpen

TI Fase 2

IT en management

TI Fase 2

Business analytics minor

TI Fase 2

Webontwikkeling 4

TI Fase 2

Programmeren voor multimedia (Software)

TI Fase 2

Keuzetraject
Software

Besturingssystemen 2

TI Fase 2

Routing and switching essentials

TI Fase 2

Object oriented system analysis

TI Fase 2

Webontwikkeling 3

TI Fase 2

Testing

TI Fase 2

Beveiliging

TI Fase 3

Beroepspraktijk en ethiek

TI Fase 3

Mobiele toepassingen

TI Fase 3

IT en recht

TI Fase 3

Service Oriented Architecture

TI Fase 3

Systeembeheer minor

TI Fase 3

3D Computer Graphics (Software)

TI Fase 3

Keuzetraject
Software

Distributed applications (Software)

TI Fase 3

Keuzetraject
Software

2020 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

(Corona) - R. Swennen & F. Vogels Het examen was een open-internet examen met 2 delen en een maximale tijd van 2h36. Door corona was het theorie en praktijk examen samengevoegd tot 1 examen. Deel 1 was meer praktisch en voor deel 2 moest je op een .docx maken...

2020 januari examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Tiebe Van Nieuwenhove 1) Waarom is een besturingssysteem dat interrupts gebruikt sneller. Verklaar en maak een tekening. 2) Concreet begint de processor instructies uit te voeren vanaf adres 0xFFFFFFF0. Wanneer de processor het geheugenadres 0xFFFFFFF0 opvra...

2020 PE

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Tiebe Van Nieuwenhove Active directory Maak in de OU Employees de OU education aan. Maak in education 2 OU's die op hetzelfde niveau zitten: students & teachers. Maak in teachers een user Teacher 1 aan en in students Student 1 aan. Maak een groep Locker Ac...

2019 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Arne Walschap Leg volgende begrippen grondig uit: trashing daisy chaining timesharing master file table PU-gebonden processen dan open vragen: waarom kan je met een RAM van 8GB een programma/bestand van 10GB downloaden (iets met virtual host) 5 eigens...

2019 FAT 16 oplossingen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

GPT find the disk GUID: F2 5A 52 C8 C3 C6 A4 94 46 0D 3C E6 87 7D 61 D7 calculate the maximum partition size (use the first and last usable LBA's): first: 0022 (34)d last: 00 4F DE (20446)d max bytes: 10 450 944 single partition entry...

2017 augustus examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 2u tijd, volledig schriftelijk, niks meenemen. 1. Geef 11 stappen van bootproces (windows) 2. Leg uit soft (symbolic) en hard links. Leg uit: dangling pointers. 3. Geef limitaties BIOS. 4. Welke info op PCB? Welke processen in ready queue? Hoe ...

2016 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1. Wat is een trap? 2. Welke zijn de 3 minimum services van een microkernel? 3. Wat is het grootste nadeel van een microkernel? 4. Geef alle kenmerken van een procescontrollerblok. 5. Wat is een interrupthandler? 6. Wat is het verschil tussen ...

2015 Juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1. Overzicht van 2 partities (1 primaire en 1 extended). Benoem/beschrijf een aantal onderdelen (o.a. PBR, boot sector, EMBR) en geef de grootte van het lege deel na de MBR. 2. Teken een schema van een interrupt. Waarin verschilt een interrupt van...

2014 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1. Tekening van de harde schijf, er staan overal nummertjes en jij moet dan zeggen wat dit is of hoe groot iets is. 2. Geef de verschillende soorten interrupts Programma Timer I/o Hardwarefout 3. Geef de hardware features van een resident mon...

2013 augustus examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen deel 1: opstarten 1) geef de 11 stappen bij het opstarten van een windows xp partitie. deel 2: batchsystemen 2) wat zijn de 4 hardware features die essentieel zijn voor bij een monitor? 3) leg uit aan de hand van vorige vraag de kernel en user ...

2013 Juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Voorbeeldexamenvragen Geef de diensten die het besturingssysteem aanbiedt : - Programma-ontwikkeling- Programma-uitvoering- Toegang tot I/O-apparaten- Beheerde toegang tot bestanden- Toegang tot het systeem- Opsporen en afhandelen van errors- Administratie ...

2012 augustus examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1) Leg het bootproces van een computer uit met als actieve partitie Windows XP. (11 stappen) 2) Teken het procestoestandschema met 2 opschortingen, en benoem alle pijlen. 3) Leg uit: Deadlock Failed Mutual Exclusion Symmetrische multiprocessin...

2012 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1) Geef de verschillende klassen (4) interrupts. Teken de instructiecyclus met interrupts. 2) Verklaar volgende begrippen + Schets Interne fragmentatie Externe fragmentatie Aaneengesloten bestandstoewijzing Kettingtoewijzing Indextoewijzing ...

2011 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Geens Verklaar volgende begrippen en geef onderliggend verband MBR Partitietabel EMBR PBR Vraag 2: Interrupts Geef de instructiecyclus met interrupt Geef de stappen van een interruptverwerking (9 stappen) Hoe werkt multiprogrammering met interrupts?...

2010 juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen Leg het bootproces van een computer uit met als actieve partitie Windows XP. (11 stappen) Interruptverwerking bestaat uit 9 stappen.Bij welke 4 stappen word de stack gebruikt ? Geef ook bij elke stap welke hardware of software deze stap uitvoert ...

2010 herhalingsvragen boek Stallings

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Hoofdstuk 1 1.1 Benoem en beschrijf beknopt de vier belangrijkste elementen van een computer.   - De processor beheert de werking van de computer en voert de functies voor gegevensverwerking uit - Het hoofdgeheugen bevat gegevens en programma’s? Dit geheug...

2008 samenvatting David Machiels

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Inleiding Het besturingssysteem is de softwarelaag tussen de toepassingssoftware en de uiteindelijke uitvoering van de machine-instructies. Situering Voor de gebruiker van een computersysteem is de toepassingslaag het belangrijkste onderdeel. Het computersy...

2010 samenvatting van Onbekend

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Hoofdstuk 1 Overzicht van computersystemen Interrupts Onderbreken de normale verwerking van een processorDe meeste I/O apparaten zijn trager dan de processor, de processor moet dus wachten op het apparaat. -> verspilling van processortijd 4 klassen van Inte...

Algemeen

TI Fase 1 (oud) Bomen en grafen

Het examen bestaat uit twee delen, een eerste schriftelijk deel en een tweede praktisch deel. Het tweede deel is vergelijkbaar met de oefeningen uit de labo's, dit is op eigen laptop, dus kan je makkelijk je code van de labo's erbij nemen. Het eerste deel test...

2019 juni examen

TI Fase 1 (oud) Business process management

Het examen is nu mondeling en schriftelijk (grotendeels schriftelijk). Het vak werd gegeven door Johan Strypsteen examen 2 1. Modelleer oefening Loops/Iteraties, Event-gateway, Boundary events, ... zijn allemaal nodig. Lector (Mark in dit geval) vroeg hoe...