Skip to main content

2013 januari examen

  1. vraag: Alles van HPLC: blokschema, detectors, ...
  2. vraag: fluorimetrie versus nefelometrie: van beide de blokschema's, detector, principe + voorbeeld,...
  3. vraag: uitleg over een kleine tekening waar de Io doorheen de cuvet gaat en It eruit komt: bij wat hoort dit? Principe,... /Tekenen van verkleuring in oculair.
  4. allemaal kleine vraagjes:
  • iets van vlamfotometrie.
  • inwendige standaard: wat is dit? waarom gebruiken we die? wat gebeurt er quasi kwantitatieve analyse bij chromatografie door de inwendige standaard?
  • Blanco: waarom gebruik maken ervan? waarom de blanco opnieuw gebruiken na verandering van golflengte?
  • blokschema massaspectrometer
  • ... (nog enkele kleinere vragen)