Skip to main content

2017 januari examen

Mondelinge deel: 2 vragen (8 punten en 6 punten), schriftelijke deel: 2 vragen (4 punten en 2 punten)


MONDELING

- Gegeven: een recept voor o/w emulsiecrème: Bereken de hoeveelheid emulgator die nodig is (Tween 60 en Span 60).

- Geef de kwaliteitseisen voor een emulsie

- Geef de aspecten die ertoe bijdragen dat dit preparaat het gewenste klinische resultaat geeft. (Hier bedoelt ze dus de plaats op het lichaam, resorptie in stratum corneum, occlusie of niet, etc.)

- Gegeven: een recept voor zetpillen: Wat is de verdringingsfactor, geef de definitie en leg uit.

- Indien de verdringingsfactor voor de geneesmiddelen niet gekend is of niet gevonden kan worden in de literatuur, geef twee manieren (stroomschema's, geen protocols) om de verdringingsfactor te bepalen en de zetpillen te maken.

- Bespreek de voor- en de nadelen van deze twee methoden.

SCHRIFTELIJK

- Gegeven: recept voor een collyrium met atropinesulfaat: Bereken de hoeveelheid kaliumnitraat die nodig is om een isotone oplossing te bekomen.

- Wat zijn de kwaliteitseisen voor collyria?

- Hoe, of door toevoeging van welke hulpstoffen, kan men er voor zorgen dat er voldaan wordt aan deze kwaliteitseisen?

- Een van de methoden om de vloei-eigenschappen van een poeder voor tabletten te testen is de methode met de genormaliseerde trechter. Wat gebeurt er bij deze methode?

- Bespreek waarom deze methode wordt uitgevoerd en wat je kan besluiten.


MONDELING

- de eisen voor een goede suspensie

- factoren die de (in)stabiliteit beïnvloeden

- er werd een voorschrift gegeven en eigenlijk moest je van alle bestanddelen zeggen wat ze deden in de suspensie (de teksten van Martindale waren gegeven voor oplosbaarheden)

- de testen om na te gaan of een suspensie goed is

- voor en nadelen van de 3 types aërosols bij corticosteroïden

SCHRIFTELIJK

- dosisberekeningen voor een kind

- uitleggen wat de verdringingsfactor is

- de verdringingsfactor berekenen

- berekenen hoeveel GM gebruikt werd in de suppo's als je weet hoeveel de massa van de bereidde zetpillen is (en ook de massa voor de ijking is gegeven)

- leg uit: OROS


MONDELING

Gegeven: recept emulsiemelk

- Berekenen hoeveel je van de gegeven emulgatoren nodig hebt

- Kwaliteitseisen voor goede emulsie

- Wat zijn de oorzaken voor slechte kwaliteit

- Van alle andere bestanddelen zeggen wat ze deden in de emulsie

- Welke testen je gebruikt om kwaliteit na te gaan

- Waarom goede vloei-eigenschappen van een poedermassa belangrijk zijn bij het bereiden van gelulen en tabletten

- Hoe kan je vloei-eigenschappen van een poedermassa testen

- Nog een vraag, maar die ben ik vergeten

SCHRIFTELIJK

Gegeven: recept zetpil (voor meisje van 13 jaar)

- Dosiscontrole doen

- Hoeveelheid GM berekenen

- Definitie verdringingsfactor

- Zetpilmassa berekenen

- Welke zetpilmassa ga je gebruiken en verklaren

- En dan kreeg je een stelling over absorptiebasis denk ik en nog iets. Als "niet waar": zin veranderen zodat het wel waar is. Als "waar": verklaren waarom