Skip to main content

2016 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica

OEFENINGEN JUNI 2016

Lector: Steven Van Damme, 1 juni

1) Elektriciteit: schakeling, spanningen en stromen berekenen over elke weerstand

2) Magnetisme: geladen deeltje in een homogeen veld met een magnetische inductie. Bereken: snelheid, ...

3) Optica: 2 lenzen, een voorwerp dat tussen brandpunt van de eerste lens en de eerste lens staat, hiervan het uiteindelijke beeld tekenen/berekenen

4) Warmteleer: calorimetrie

THEORIE JUNI 2016

Lector: Lut Gielen, 31mei

1) Elektriciteit:

 a) Gauss vergelijking
 b) Wetenschappelijk voorbeeld van de gauss vergelijking
 c) Twee oneindig lange evenwijdige platen

2) Magnetisme:

  a) Toon aan dat een deeltje q met massa m een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld.
  b) Wat weet je over de cyclotronfrequentie?

3) Optica:

  a) geef de bepalende factoren voor de berekening van de deviatiehoek bij een breking aan een prisma
  b) dispersie uitleggen bij een prisma

4) Warmteleer:

  a) Leg de faseovergangscurve uit van vast -> vloeibaar. 
  b) Bespreek de faseregel van Gibbs aan de hand van het fasediagram van Water (in bijlage gegeven)

Lector: Lut Gielen, 31 mei (voormiddag), 1) Elektriciteit

 a) Wat is de elektrische potentiaal (definitie)
 b) leg dat van de dipoolmoment uit (fysisch en chemisch) + leg uit bij dipool (tekening best maken)

2) Magnetisme

 Wet van ampère ook tekening schetsen

3) Optica

 a) Wet van Snellius via tekening + formule
 b) optische glasvezel (tekening + uitleg)

4) Warmteleer

 a) warmteoverdracht (schema tekenen) 
 b) grafiek tekenen bij faseovergangen van vloeibaar naar vast + voorbeeld geven bij de 2 grafieken

Lector: Lut Gielen, 13 juni voormiddag

1) Elektriciteit

 a) Leg wiskundig uit wat een condensator is (met de formule)
 b) Geef de formule van een vlakke platencondensator (ook afleiden)

2) Magnetisme

 a) Iets van Faraday-Lenz (inductie)
 b) Wat is de zelfinductantie van een gesloten kring?

3) Optica

 a) Breking aan een prisma
 b) Wat is 'dispersie'?

4) Warmteleer

 Warmtestromen + voorbeelden van kunnen geven voor elke fase (geleiding, convectie, straling)