Skip to main content

2018 juni examen

Lector: Herman Faes

1. a) Fisherprojectie tekenen + R;S- configuratie. (/2)

  b) Benoem 6 moleculen en hun functionele groepen. (/3)

2. a) Gegeven 3 moleculen. Welke dissocieert het makkelijkst/moeilijkst (gerbuik mesomeer zuigend/gevend). 1 molecule als referentie gebruiken.

     2 juist/fout vragen. (/1)
  b) Gegeven 6 zuren. Vergelijk zuurheid. 2 juist/fout vragen (/1)
     Teken de resonantievormen van een van de zuurresten (/1)
  c) Gegeven 3 moleculen. Welke is het minst geschikt voor SN1? (Elektrische effecten) (/1)

3. Gegeven reactiemechanismen. Verklaar waarom deze producten gevormd zijn. (/4)

4. Gegeven reagentia. Vul de reactiemechanismen aan en teken het gevormde product. (/6)