Skip to main content

Examen 2021-2022

20% permanente evaluatie (Taken)

80% examen. (Bestaat uit multiple choice theorie en 2 praktische delen waarvoor je een debian vm mag gebruiken.)

Theorievragen kan je met google vinden. (NDG Linux Essentials 2.0)

 

1ste praktisch deel:

Maak een script dat de default gateway elke 15min naar een bestand schrijft. Hiervoor kan je best crontab gebruiken om het script elke 15min te laten uitvoeren. (script moet uitvoerbaar zijn)

Stappenplan:

nano script.sh

inhoud:

image-1644828501082.png

chmod +x script.sh

crontab -e

inhoud:

image-1644828667722.png

Je moet daarna aan de lector tonen dat dit werkt.

 

2de praktisch deel (open vragen, oneliners):

Tip: voor dit onderdeel moet je de commandos grep, tr, cut, uniq en sort goed kennen. (awk & sed kan van pas komen maar niet nodig, ikzelf gebruik awk wel regelmatig om meerdere commandos te vervangen.)

De vraagstelling is niet exact hetzelfde als op het examen maar het komt wel op hetzelfde neer.

 

1. 3 tekstbestanden naar 1 tekstbestand schrijven.

BVB:

1.txt (inhoud = “Dit”)

2.txt (inhoud = “is”)

3.txt (inhoud = “correct”)

1.txt + 2.txt + 3.txt = 123.txt (met inhoud = “Dit is correct”)(alles op 1 lijn)

oplossing: echo "$(cat 1.txt) $(cat 2.txt) $(cat 3.txt)" > 123.txt

 

2. Hoeveel unieke ip-adressen zijn er in de log file (in bijlage) die een GET-request hebben gedaan?

Uiteindelijke output BVB: 2678. De log file zelf kan ik hier jammer genoeg niet uploaden.

 

image-1644829671221.png

 

3. Ik wil een backup (geen tar) maken van de folder source met alle bestanden en folders die er in zitten naar de folder target. De 2 mappen moeten in /home/student staan (dat was de homemap van je gebruiker op het examen)

Dit heb je:

Dit wil je (met behoud van de folder source en al zijn inhoud):

Oplossing: cp -r /home/student/source /home/student/target

 

4. Toon enkel de namen van files en folder in de folder waar alle global config staan die beginnen met a,b,c of d. (ik was niet 100% zeker maar ik ging er van uit op het examen dat het over de /etc folder ging)

oplossing:

image-1644830852217.png

oplossing met awk:

image-1644831511417.png

 

5. Geef enkel de naam van de service die draait op poort 2605 en TCP gebruikt

oplossing met awk (het gemakkelijkst):

image-1644831407468.png

oplossing met tr & cut:

image-1644831203217.png

tr word gebruikt om alle tabs om te zetten naar 1 spatie (\t = tab in tr), daarna kan je pas cut gebruiken