Skip to main content

2022 Augustus/September Examen

Lector: L. Jacoby, 2,5 uur examen, schriftelijk + mondeling, open vragen. Je kreeg tijd om je vragen schriftelijk te beantwoorden, als je denkt dat je klaar bent kan je naar hem gaan en gaat hij mondeling met jou je antwoorden overlopen en eventueel tips geven (wel ten koste van punten) om vragen te beantwoorden, eventueel kan je nadien nog terug gaan naar je plaats om aan te vullen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1227 januari voormiddagaugustus

Vraag 1: Termen uitleggen
 1. MWCO
 2. Slibbelasting
 3. Toxic rain
 4. Percipation deficit


Vraag 2: Filamentous bulking uitleggen


Vraag 3: Photochemical SMOG uitleggen


Vraag 4: Grafiek uitleggen (CFU/ml, 0-100, 5 dagen)

image-1642021035963.png


Vraag 5: types sedimentatie

Type I: unhinderd settling of granular particles

Type II: unhindered settling of flocculant particles

Type III: hindered settling of granular and/or flocculant particles

Type IV: thickening


Vraag 6: P-removal
 • Waarom verluchten?
 • 3 configuraties geven + reactoren en stromen schetsen + welke de beste is


Vraag 7: Grafiek over sedimentatiesnelheid en moest je zeggen wat er gebeurde
1230 januari namiddagaugustus

Vraag 1:

een formule: V =image-1642021336708.pnginvullen met gegevens.


Vraag 2: 4 begrippen uitleggen:
 1. CFC
 2. FISH
 3. Aerosol
 4. Membrane fouling


Vraag 3: Wat zijn de grootste soorten vervuiling


Vraag 4: Grafiek met BOD uitleggen, assen benoemen, wat is BOD…


Vraag 5: Wat is de invloed van een stationaire motor op NO vervuiling


Vraag 6: Duid de juiste mixers aan voor viskeuze vloeistoffen


Vraag 7: Deze grafiek uitleggen: (zone A,B,C en D uitleggen, rode en blauwe lijn uitleggen)

Afbeelding1.png
192 januari voormiddagseptember

Vraag 1: Termen uitgebreid uitleggen (3 punten)
 1. 1987 Montreal protocol
 2. Asbest
 3. T-stratificatie


Vraag 2: UASB en EGSB uitleggen en met elkaar vergelijken (4 punten)

 

Vraag 3: Berekeningen met N en P (3 punten)

Bv. 1mg NO3-N = ... mgNO3

 

Vraag 4: Hoe worden NOx emissie beheerst in stationaire systemen? (4 punten)
 1. Crossed

  Ook waterde flow

 2. 2
 3. Percipationreactievergelijkingen deficit
 4. geven!

 5. PM10
 6.  

 7. washout
Vraag 5: 2 grafieken met BOD uitleggen (BOD ifv afstand en number/ml ifv afstand). Hoe wordt BOD gemeten, wat wordt er gemeten, eenheid BOD. Grafiek tekenen met BOD bij 5, 10 en 20 dagen en assen benoemen. Wat is de BOD milieunorm bij oppervlaktewater. (5 punten)


Onderstaand zijn de 2 grafieken die je kreeg en moest uitleggen.image-1662374125950.png

De milieukwaliteitsnorm is denk ik 6 mg O2/l

 

Vraag 6: Wat kan er misgaan bij de vlokvorming en bezinking van actief slib? (4 punten)

Dispersed growth, Pinpoint flocs, Rising sludge, Viscous bulking and foaming en Filamentous bulking

Vraag 2: Leg uit wat osmotische druk is en geef voorbeeld waar dat zicht voordoet. (2 punten)


Vraag 3: Leg alles uit van photochemical SMOG (5 punten)


Vraag 4: Wat is de invloed van een katalysator bij een benzinemotor (waarom beter) (5 punten)


Vraag 5:2: UASB en EGSB uitleggen en met elkaar vergelijken (4 punten)


19 januari namiddag

Vraag 1: Termen uitleggen (4 punten)
 1. Gass stripping
 2. Eutrofiëring
 3. DSVI
 4. Dead-end filtration
Vraag 2: Leg de werking van MBR uit? (4 punten)


Vraag 3: Wat kan er misgaan bij de vlokvorming en bezinking van actief slib? (4 punten)

Dispersed growth, Pinpoint flocs, Rising sludge, Viscous bulking and foaming en Filamentous bulking

Vraag 4: Hoe wordt NOx emissie gecontroleerd in stationaire systemen? (4 punten)


Vraag 5: Leg biologische stikstofverwijdering uit (N-removal dus eigenlijk). En leg het verband met deze grafiek (m.aw. leg die grafiek ook uit). (4 punten)

image-1642619772934.png


21 januari voormiddag

Vraag 1: termen (4punten)
 1. 1987 Montreal Protocol
 2. Drag Coefficient (Weerstandscoëfficiënt)
 3. PTR
 4. T-stratificatie


Vraag 2: Kjeldahl (3punten)

Wat is het? Hoe wordt het berekend? Welke apparatuur?


Vraag 3: (2 punten)

Berekeningen met N
Bv. 1mg NO3-N = ... mgNO3


Vraag 4: (6punten)

Wat weet je over primaire en secundaire vervuiling? Geef ECHT ALLES ook reactievergelijkingen! + Zure regen uitleggen.


Vraag 5: koolstofverwijdering: dimensioneren, uitleggen, welke parameters, geef de massabalans (niet de afleiding). (5punten)