Skip to main content

2022 Augustus/September Examen

Lector: L. Jacoby, 2,5 uur examen, schriftelijk + mondeling, open vragen. Je kreeg tijd om je vragen schriftelijk te beantwoorden, als je denkt dat je klaar bent kan je naar hem gaan en gaat hij mondeling met jou je antwoorden overlopen en eventueel tips geven (wel ten koste van punten) om vragen te beantwoorden, eventueel kan je nadien nog terug gaan naar je plaats om aan te vullen.

Er waren ook een aantal examens enkel schriftelijk zonder mondelinge toelichting omdat de lector niet aanwezig kon zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 augustus

Vraag 1: Termen uitleggen


Vraag 2: P-removal
  • Waarom verluchten?
  • 3 configuraties geven + reactoren en stromen schetsen + welke de beste is


Vraag 3: Photochemical SMOG uitleggen


Vraag 4: Filamentous bulking uitleggen


Vraag 5: Berekeningen met N en P

Bv. 1mg NO3-N = ... mgNO3


30 augustus

Vraag 1:

een formule: V =image-1642021336708.pnginvullen met gegevens.


Vraag 2: Duid de juiste mixers aan voor viskeuze vloeistoffen

Vraag 3: 3 begrippen uitleggen:
  1. PTR
  2. Percipation deficit
  3. Washout


Vraag 4: Leg biologische stikstofverwijdering uit (N-removal dus eigenlijk). En leg het verband met deze grafiek (m.aw. leg die grafiek ook uit). 

Rode, blauwe lijn, zone A, B, C, D uitleggen

Afbeelding1.png


Vraag 5: Wat is de invloed van een katalysator bij een benzinemotor (waarom beter) (5 punten)

Ook reacties geven


Vraag 6: Leg uit wat osmotische druk is en geef voorbeeld waar dat zich voordoet.2 september

Vraag 1: Termen uitgebreid uitleggen (3 punten)
  1. 1987 Montreal protocol
  2. Asbest
  3. T-stratificatie


Vraag 2: UASB en EGSB uitleggen en met elkaar vergelijken (4 punten)


Vraag 3: Berekeningen met N en P (3 punten)

Bv. 1mg NO3-N = ... mgNO3


Vraag 4: Hoe worden NOx emissie beheerst in stationaire systemen? (4 punten)

Ook de 2 reactievergelijkingen geven!


Vraag 5: 2 grafieken met BOD uitleggen (BOD ifv afstand en number/ml ifv afstand). Hoe wordt BOD gemeten, wat wordt er gemeten, eenheid BOD. Grafiek tekenen met BOD bij 5, 10 en 20 dagen en assen benoemen. Wat is de BOD milieunorm bij oppervlaktewater. (5 punten)

Onderstaand zijn de 2 grafieken die je kreeg en moest uitleggen.image-1662374125950.png

De milieukwaliteitsnorm is denk ik 6 mg O2/l


Vraag 6: Wat kan er misgaan bij de vlokvorming en bezinking van actief slib? (4 punten)

Dispersed growth, Pinpoint flocs, Rising sludge, Viscous bulking and foaming en Filamentous bulking