Skip to main content

Recently Updated Pages

2011 augustus examen

Sociaal recht Vakantiegeld Hoe heb je recht op aantal dagen vakantie? Waaruit bestaat vakantie...

2011 juni examen

Sociaal recht Waaruit bestaat vakantiegeld en wat gebeurd ermee als je ontslagen wordt Hoe ga j...

2011 januari examen

Sociaal recht Tussen arbeiders en bedienden zijn er twee grote verschillen. Met de recente actua...

2010 januari examen

Sociaal recht Wat is vakantie geld, wanneer wordt het betaald, wat gebeurt met het vakantiegeld ...

2009 januari examen

Sociaal recht Na school aantal dagen verlof als je gaat werken? Hoe is de berekening van het v...

2013 januari examen

Komt nakijken of je al je vinkjes hebt behaald tijdens het jaar, hier staan al enorm veel punten ...

2012 januari examen

Twee configuratie aanpassingen aan je server (Je trekt deze zelf uit een reeks papiertjes). Je ma...

2011 januari examen

Op voorhand een werkje maken, moet je mondeling Bespreken Je krijgt een opdracht (briefje trekken...

2022 examen

* De vragen zijn ongeveer, maar niet exact zoals ze op het examen stonden * Examen was volledig ...

Werking (2022)

Dit vak is 100% permanente evaluatie.  Français pour le boulot:- Presentatie over 3 zwakke en 3 ...

algemeen

Sinds academiejaar 2013-2014 is .NET enkel nog een keuzevak en wordt dit gegeven door Pieter Phil...

Algemeen

Dit vak werd gedoceerd door Mario Ausseloos en nu door Frederick Vogels. De cursus is vrij duidel...

2012 augustus examen

Schriftelijk Gegeven een bepaald stuk code (soortgelijk lab 2 en 3). Wat krijg je op je scherm t...

2012 januari examen

Examen1 Schriftelijk Gegeven een bepaald stuk code waarin 1 of meerdere bugs zitten. Vind ze en...

2013 december examen

Het vak .NET is nu een keuzevak en wordt gegeven door Pieter Phillipaerts. Door het jaar moet je ...

2012 januari examen

Als je .NET als keuzevak hebt genomen, moet je hetzelfde doen als die van software, alleen minder...

Werking (2022)

Dit vak is 100% permanente evaluatie. Beroepspraktijk:Om de 2 weken is er een seminarie. Je moet...

Januari 2022

Het examen is open boek je kan dus alle PowerPoints en documenten van op Toledo gebruiken. Daarna...

2022 examen

5 JUIST/FOUT vragen elk op 2 punten De Wet Arbeidsovereenkomst is van dwingend recht van de open...

2022 Januari Examen

Wat ik heb gehoord is dat het examen van chemie (afstudeerrichting) heel hard op het examen ( Exa...