Skip to main content

Recently Updated Pages

2014 januari examen (vroeger (Patho)fysiologische basis van het laboratoriumonderzoek II)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

Dwarse doorsnede leverlobje + detail uitwisselingsgebied. Bespreek invloed sympatisch zenuwstels...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

TI Fase 3 Service Oriented Architecture

Verdeling: 6 punten vallen te verdienen op taken onder het jaar, 6 punten op het examen gaan over...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 juni examen

TI Fase 2 (oud) Enterprise architecture (Business)

Volledig schriftelijk, gegeven door Strypsteen 1) Geef de 7 eigenschappen van een KMO die het mo...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 januari examen

TI Fase 2 (oud) Testing

Vraag 1 Werk van een applicatie de mogelijke Given When Then scenarios uit. Vraag 2 Werk van e...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 augustus examen

TI Fase 2 (oud) Testing

Vraag 1 Werk van een applicatie de mogelijke Given When Then scenarios uit. Vraag 2 Werk van e...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 (oud) Routing and switching essentials

Dit vak is gebaseerd op CCNA 2: Routing & Switching Essentials en volgt daarom een 70% regel: je ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 januari examen

TI Fase 2 (oud) Object oriented system analysis

12 januari (Griet Barrezeele) Mondeling: Maak het klassendiagram van een reisagentschap. Maak ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 (oud) Internetprogrammeren major (Software)

IP Minor: Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-fram...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 (oud) Internetprogrammeren minor

Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-framework. Vo...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 augustus examen

TI Fase 2 (oud) Databanken 1

THEORIE 10/20 1) Geef alternatief equivalent query zonder gebruik van CUBE SELECT row_number() ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 Juni examen

TI Fase 1 (oud) Besturingssystemen 1

Strypsteen 1. Overzicht van 2 partities (1 primaire en 1 extended). Benoem/beschrijf een aantal ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 juni examen

TI Fase 1 (oud) Computernetwerken 1

1. Een webserver stuurt een html-pagina naar een browser. Geef de juiste volgorde van: a) bit, pa...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen

TI Fase 1 (oud) Algoritmisch denken 2

Pieter Hens Mondeling (2 vragen, 3 punten elk) -Wat is Rehashing (leg uit en maak er een schets...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 januari examen

TI Fase 1 (oud) Computersystemen

Geef definities van: native command queuing multithreading wet van moore principe van lokalit...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen

TI Fase 1 (oud) Probleemoplossend denken

1. Verzamelingenleer: Gegeven: Een venndiagram: Verzameling U met deelverzamelingen A, B en C. D...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 1 (oud) Webontwikkeling 1

Tips Maak de opdrachten en hou goed je logboek bij en zorg dat je elke opdracht steeds op het af...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2019 juni examen

TI Fase 1 (oud) Databanken - dataquerying

Jan en Danny Examen 2 21/06 Schriftelijk examen (31 punten): 1. query schrijven (6 punten) 2....

Updated 2 years ago by Jasper G.