Skip to main content

2010 januari examen

DEEL 1 Casus maken in het jaar

DEEL 2 Je kreeg één van deze 10 vragen op het examen. Deze vragen kreeg je al tijdens de blok zodat je deze kon voorbereiden.

  1. Bio-ethiek is noodzakelijk voor het medisch-wetenschappelijke onderzoek.
  2. PND zou een plicht moeten zijn voor elke verantwoorde ouder.
  3. Een embryo mag enkel worden aangemaakt en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek als de moeder daar toestemming voor geeft.
  4. Het uiteindelijke doel van PGD is het selecteren van een gewenst kind
  5. Het aanmaken van een redderbaby is een vorm van therapeutisch hardnekkig handelen.
  6. Therapeutisch klonen stelt minder ethische problemen dan IVF.
  7. Iedere persoon beslist autonoom over zijn of haar lichaamsmateriaal.
  8. De terugbetaling van een fertiliteitsbehandeling zou enkel mogen gebeuren als ouders ook ‘materiaal’ schenken voor wetenschappelijk onderzoek.
  9. Zwangerschapsafbreking is enkel ethisch verantwoord om medische redenen.
  10. De voortplantingstechnologie is een spel zonder grenzen.