Skip to main content

2014 januari examen

Mondeling


1) Gegeven: Recept voor gelulen, teksten uit Martindale.


a) Welke kwaliteitseisen stelt de farmacopee voor deze bereiding? Bespreek ze kort.

b) Welke invloed hebben de benodigde hulpstoffen op de biologische beschikbaarheid?

c) Welke invloed hebben de gebruikte technieken op de biologische beschikbaarheid?


2) Emulsies zijn thermodynamisch instabiele systemen.


a) Geef de oorzaken hiervoor.

b) Wat kan je doen om een emulsie optimaal te stabiliseren?

 

Schriftelijk


3) Gegeven: Recept met 2 bereidingen (1 voor collyria, 1 voor siroop), tabellen met maximale dosissen, tabellen met NaCl-concentraties voor isotone oplossingen en teksten uit Martindale.


a) Vul de tabel aan (eventueel bijkomend advies bij aflevering, voorschriftplichtigheid, etiket schrijven en bijkomende waarschuwingen op etiket voor beide bereidingen)

b) Hoeveel kaliumnitraat is er nodig? (er staat Kaliumnitraat - q.s. op het recept)

c) Welke kwaliteitseisen stelt de farmacopee voor deze bereiding?

d) Welke handelingen en maatregelen moeten er genomen worden om aan deze eisen te voldoen?


4) Vergelijk de voor- en nadelen van adeps solidus met de ideale zetpilbasis.