Skip to main content

Januari 2023

Maximale dosis lijst was volledig gegeven (zoals op Toledo)

 

Farmaceutische toedieningsvormen: 

Vraag 1: 2 suspensie voorschriften gegeven + Martindale teksten van de gegeven stoffen 

A) Wat zijn de vereisten voor een goede suspensie?

B) 2 stoffen gegeven uit de voorschriften en dan zeggen wat de functie is + hoe ze de kwaliteit bevorderen (de 2 stoffen waren KH2PO4 en CMC)

C) Welke factoren volgens de fysische wet verklaren de instabiliteit / stabiliteit van suspensie? + verklaren 

Vraag 2: Voorschrift gegeven van een collyrium + gelulen + Martindale teksten gegeven 

A) Iso-osmotische oefening

B) Dosiscontrole uitvoeren 

C) Kwaliteitseisen van Collyrium

D) Welke factoren beïnvloeden de Biologische Beschikbaarheid van gelulen, tijdens bereiding ervan? 2 geven 

Vraag 3: Waar/Niet waar vragen - niet waar: herschrijven ; waar: funderen 

A) Iets over dat je de verdringingsfactor manueel, empirisch, kan bepalen indien de verdringingsfactor niet in de wetenschappelijke literatuur staat

B) Dat tegengaan van alkalische hydrolyse dmv micelaire vorming wel met anionische tensiden gaat maar niet met kationische. 

C) Weet ik niet meer exact - was over systemische effecten bij dermatica 

Vraag 4: Gerichte afgifte preparaten 

A) Wat is het doel van een dergelijk preparaat?

B) Hoe zo'n dergelijk preparaat bereiden? Geef 1 voorbeeld 

 

Farmaceutische wetgeving: 

1) FMD staat voor...

2) Wat is doel van FMD?

3) 2 maatregelen geven die genomen zijn omtrent FMD

4) Wat bedoelen we met 'cross-switching van biologische-geneesmiddelen' en waarom raden we dit af in België?

5) Ging over voorschrift van vraag 2 farmaceutische toedieningsvormen: zijn hier speciale eisen omtrent etikettering?