Skip to main content

BLT Fase 3 - MLT

Hieronder vind je elk vak in Fase 3 van biomedische laboratoriumtechnologie voor de afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie.

Beroepsethiek

Keuzetraject Humane genetica en Anatomopathologie

Keuzetraject Klinische diagnostiek en Functiemetingen

Kwaliteitszorg en wetgeving

Medische microbiologie 2

Pathologie