Skip to main content

2019 augustus examen

Mycologie

 1. Bespreek enkele opvallende kenmerken van Candida auris
 2. Welke ziekteverwekkers veroorzaken cryptococcose
 3. Geef 3 klinische syndromen van Aspergillus infecties
 4. PCR van Pneumocystis jerovecii uitleggen
 5. Epidemiologie van dermatofyten
 6. Geef 2 oorzaken voor resistentie van Aspergillus fumigatus voor azolen
 7. Tekening bespreken van candemiecyclus die verschillende organen aantast
 8. Microscopisch beeld van een fungi (knopvorming door budding + pseudohyphen) bespreken

Virologie

 1. Bespreek de verschillende capsides van virussen en geef bij elke soort een voorbeeld
 2. Bespreek 'plaque assay'
 3. Casus van een man bespreken, bloedwaarden: HBsAG = negatief, Anti-HBs = pos (bep. titer) en Anti-HBc = negatief
 4. Bespreek het klinisch beeld van een Varicella Zoster infectie
 5. Geef de transmissieroutes van het Lassavirus
 6. 20 JUIST/FOUT vragen met giscorrectie