Skip to main content

2015 januari examen

Mycologie

 1. Leg uit: zoöfiele, geofiele, antropofiele dermatofytosen. Waarom is dit belangrijk?
 2. Uit wat bestaat de celwand van een schimmel?
 3. Leg uit een antigeentest van een schimmel + vb van een schimmel geven waarbij dit gebruikt wordt.
 4. Mucormycosis, pathogenese uitleggen etc
 5. Genitale schimmelinfectie, uitleggen: klinisch, labo, welke schimmel etc.
 6. JUIST/FOUT antwoorden en corrigeren.
 7. Hoe de gevoeligheid van schimmels bepalen.
 8. Wat betekent heterotroof?

Virologie

 1. Aanvullen virus voor: ds RNA (segmentair), ss RNA, ds DNA (circulair)
 2. Uitleggen neuraminidase repressor voor influenzavirus
 3. Uitleggen IgG aviditeit
 4. Parameters gegeven voor man met hepatitis B, is hij nog infectieus of niet? (HBsAG, anti-HBsAL, anti-HBeAL etc gegeven)
 5. Wat is de meest voorkomende ziekte bij bronchiolitis? Leg het laboratoriumonderzoek uit
 6. Juist/fout antwoorden (met giscorrectie)