1LB Algemene Histologie & histopathologie

Uit Diana's examenwiki

Algemene Histologie & histopathologie

x Enkele begrippen kort uitleggen zoals: - ponsbiopsie - tumorectomie - planapochromaat - resolutie - craniale zijde - ...

x De juiste microscopische techniek verbinden met een kernwoord. Kernwoorden zoals: 3D structuur, zwarte achtergrond, goud, geen kleuring, ...

x Tekening van een osteon waarbij havers, volkmann, periosteum moesten aangeduid worden.

x Tekening waarbij woorden moesten aangevuld worden: pees -> collageenbundels -> collageenvezels -> collageenfibrillen

x Functies kraakbeen geven

x Alle soorten cellen in bloed geven: Poly & mononuclease leukocyten, erythrocyten en thrombocyten waar men ook grootte en levensduur moest bijgeven

x Tabel van bindweefsel waarbij vaste cellen en vrije cellen moesten gegeven worden alsook alle soorten bindweefsels (+ speciale types)

x Enkele termen ivm tumoren en aangeven of het goed - of kwaadaardig is (bv myeloma, -adenoma)

x Diafyse, Epifyse aanduiden op een tekening

x Teken actine-myosine filamenten en aanduiden: sarcomeer, H, Z, I, M lijn/band

x Enchrondrale vorming, alle zones geven & kort uitleggen

x Leg het verband met volgende woorden: weefselvloeistof, colloïd osmotische druk, plasma-eiwitten, hydrostatische druk, bindweefsel

x Enkele meerkeuzen vragen waaronder: - Sympathisch zenuwstelsel heeft volgend effecten: vasodilatatie in bronchiën, verhoogde hartritme, onderdrukking vertering, allen bovenstaand - de Na+/K+ ATPase laat: Na+ in cel en K+ uit cel, Na+ uit cel en K+ in cel, Na+ en K+ in cel, Na+ en K+ uit cel - ...

x 3 kleuringen welke kleur & wat ze kleuren: PAS methode, Perls Kleuring en Alcian Blue


Januari 2016, K. Vekemans

07/01/2016

- 40 multiple choice vragen over alle hoofdstukken (leer vooral het zenuwstelsel goed!) met giscorrectie ' bij een foutief antwoord verlies je 1/3 van de punten'

- 6 waarnemingsmethoden combineren met het juiste woord zoals hierboven vermeldt.

- Wat kleurt de Alcian blue methode?' (Zure mucines)

- Leg het verband tussen weefselvloeistof, COD, plasma-eiwitten, hydrostatische druk, bindweefsel

- 3 kankers benoemen: vanuit welk weefsel afkomstig en is het goedaardig of slechtaardig ( plaveisel papilloma, myeloma, leiomyosarcoma)

- 4 tekeningen maken:

  a: pseudomeerlagig epitheel
  b: cilindrisch epitheel met microvili en slijmbekercellen
  c: normaal weefsel + metaplasie
  d: normaal weefsel + anisokaryose

- foto's benoemen