Skip to main content

Examen Januari 2024

Vraag 1

a.   CAAT en GC boxen aanduiden in een gegeven nucleotidensequentie

b.   Welke eiwitten binden deze boxen (C/EBP en SP1)

c.   Welke bindingsmotieven voor deze eiwitten en helemaal uitleggen (leucine zipper + zincfinger)

 

Vraag 2 Over editering mRNA’s van Trypanosoma, er werden 2 strengen gegeven, mRNA en gRNA

a.   gRNA benoemen (ankersequentie + editeringsgebied)

b.   eiwitten geven die voor het mechanisme nodig zijn

c.   Welke basenparing mRNA en gRNA vertonen

d.   geëditeerde sequentie geven

 

Vraag 3. het ada eiwit, uitleggen hoe die autoregulerend is

 

Vraag 4 Over de verschillende activatiedomeinen van SRC in de corcticosteroïde geregelde genexpressie

 

Vraag 5 er werden mutaties gegeven en je moest zeggen welke invloed het had op de celdeling (inhibitie, geen invloed of verhoging). Je moest eerst uitleggen wat er gebeurt als er geen mutatie is en daarna uitleggen wat er gebeurt door de mutatie + waarom het inhibitie, geen invloed of verhoging van de celdeling was

a.     mutatie in het E2F gen waardoor het niet meer kon binden aan het DNA

b.     mutatie in het pRB gen waardoor pRB niet meer gefosforyleerd kon worden

 

Vraag 6 apoptose eiwitten benoemen + hoe apoptose eiwitten werken en hoe uiteindelijk het apoptosoom wordt gevormd

Dat kader met de verschillende eiwitten (BAX,BAK, PUMA enzo) in de ppt werd gegeven en je moest zeggen wat elke groep was (anti-apoptose eiwitten, pro-apoptose etc.)

 

Vraag 7 meerkeuzevragen + kleine open vragen

A.    Hoe ziet een X-chromosoom er uit bij het triple X syndroom (open vraag)

B.    Beschrijving van een chromosoom en je moest aanduiden welke het was (acrocentrisch, sub metacentrisch etc.) (meerkeuze)

C.     Mutatie waarbij 2 chromosomen fusioneren en de p-armen verloren gingen

    a.     Je moest aanduiden welke mutatie dat was (deletie, transversie etc.) (meerkeuze)

    b.     Je moest aanduiden of het gebalanceerd of niet-gebalanceerd was en uitleg geven waarom (open vraag)

D.    De functie van het cII-eiwit bij lambda faag aanduiden (meerkeuze)

E.     Mutatie in het Ras-eiwit (open vraag)

    a.     Ik weet het niet meer zo goed maar het kwam erop neer dat je moest uitleggen dat het een proto-oncogen is en wat er gebeurt als er iemand die mutatie heeft (proto-oncogen)

    b.     Het kwam erop neer dat je het one-hit model moest uitleggen