Skip to main content

Chemie Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van Chemie

Algemene chemie

Analytische Chemie l en ll

2011 juni examen

Theorie 1)a) Verklaar rechtstreekse en onrechtsreekse invloed van pH op de oplosbaarheid adhv de...

2012 juni examen

theorie 1) alles van hoofdstuk 5 (kristallijne/colloidale neerslag) 2) - afleiding Kev bij compl...

2014 juni examen

Theorie (2vragen) 1. a) methode van Noyes, ma ni gwn da, specifiek het verschil tss 2 en 3 waard...

2015 augustus examen

1. a) Leg uit welke factoren de oplosbaarheid beinvloeden, rechtstreekse pH en onrechtstreekse pH...

2016 juni examen

theorie 1 vragen over oplosbaarheid (temperatuur, gemeenschappelijk ion, pH rechtstreeks kunnen a...

2016 juni examen

Theorie 1) a. Verband tussen oplosbaarheid en opslosbaarheidsproduct van stoffen met verschillen...

2018 juni examen

Theorie 1. a) Het gemeenschappelijk ion effect kwalitatief uitleggen en kwantitatief uitleggen a....

2015 juni examen (Vroeger Moleculaire architectuur)

lector: T. Mortier vraag 1 5 moleculen gegeven. Bepaal de puntgroepen van deze moleculen. vraa...

2021 Januari Labo Examen (Analytische I)

2022 Januari Examen Analytische Chemie I Theorie & Oefeningen

Theorie: Vraag 1: 2 EP van 0,1M Na2CO3 getitreerd met 50ml HCl berekenen door de vereenvoudigde...

juni 2022 analytische ll

Theorie a) chelaatverbinding + stabiliteit ifv pH en lading b) titratiecurve tekenen + bereken (...

2023 juni Examen Analytische chemie II

Theorie:  Vraag 1: Gemeenschappelijk ion effect uitleggen; PbI2 oplossing bij toevoegen van KI ...

2023 Juni Lab Examen Analytische II

Neerslagtitratie:  Cl staal -> starttiratieschema maken met alle stoffen, volumes, concentraties,...

2024 januari labo examen Analytische chemie I

1) Titrimetrie Gegeven: Titratieschema opstellen voor onverdunde Trijodide stockoplossing met c...

2024 januari Analytische Chemie I

Theorie Vraag 1) 10 punten 2 titraties uitschrijven en schetsen op dezelfde grafiek  20,00 m...

Biomoleculen en celbiologie

Leven in beeld (Cel- en microbiologie)

Microbiologie

Onderzoeksvaardigheden I

Onderzoeksvaardigheden II

Organische chemie I

Organische chemie II

Reactorkunde

Toegepaste wis- en natuurkunde I

Toegepaste wis- en natuurkunde II

2011 januari oefeningen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Een plastic balletje bevindt zich 44 meter onder...

2011 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Vraag 1 Geef het verban...

2012 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie 1) een golfballetje wordt met een begin...

2012 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Examen 1 1) wet van Ohm...

2013 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica\ Examen 1 Vraag 1 a) L...

2014 augustus examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie versie 1 1.Arbeid: Epot en Ekin (+ veer...

2014 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie versie 1 1. A) Geef de 3 vectoriële gro...

2015 augustus examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysicaReeks 1 1) Elektriciteit:...

2015 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie versie 1 1) Arbeid en energie Verband ...

2015 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Examen 1 1) Wet van Ohm...

2016 augustus examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Mechanica: Brandslang met water dat uitstroomt t...

2016 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie 1) Leg wrijvingskracht uit. Maak een t...

2016 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica OEFENINGEN JUNI 2016 Le...

2017 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica ==Theorie Juni 2017=== ...

2021 Juni Examen

Theorie: Formule elektrische flux woorden + formule Wet van Gauss woorden + formule  E(r) afle...

2022 Juni Examen

Lectoren: L. Gielen en G. Fleerackers, meerkeuzevragen, open vragen, gesloten vragen en oefeninge...

2023 Juni examen

Lector: G. Fleerackers  examentijd: 3u Slaagpercentage: 1ste zit: 15% Verdeling: 16 punten mee...