Skip to main content

2024 januari labo examen Analytische chemie I

1) Titrimetrie

Gegeven:

Titratieschema opstellen voor onverdunde Trijodide stockoplossing met c = +/- 0,024 M 

Je krijgt een individueel volume bv 20,00 ml die je moet aanlengen tot 100,00 ml.

Gebruik 1 standaardisatiestap en methode 2 voor de Primaire Standaard.

(tip bij titratieschema ken de specifieke zuur-base indicatoren per labo per reactie.)

Je mag kiezen tussen bepaalde stoffen net zoals gegeven op het voorbeeld examen:

 • azijnzuur (conc) 17 M
 • zoutzuur (conc) 11,5 M
 • natriumhydroxide (conc) 2,5 M
 • KHftalaat vast
 • Tris
 • Borax vast
 • Zuur-base indicator druppelflesje

Op het einde moet de concentratie berekend worden in 2 van de verschillende 4 opties die ook individueel zijn.

 • mg/100ml
 • mmol/1000ml
 • ...
 • ...

Gevraagd:

A) Formuleer doel 

B) Titratieschema

C) Massa primaire standaard berekenen

D) Halfreacties uitschrijven

E) Formuleer besluit

2) X-toledo toets

(Verschilt per individu dus versie 2 --> persoon 2)
vraag 1)

Je krijgt vier ingevulde titratieschema's en moet kunnen aanduiden welke correct is. 

gegeven: analiet is HCl met c= 0,08 M

Titrans telkens NaOH

PS KHft of Tris

Vraag 2)

Buffer mengsel maken van pH= 6,8 vertrekkend van 30,00 ml HCL (methode 2)

gevraagd: geef de massa of volume van de base

kiezen uit de 4 buffermengsels

Gebruik NaH2PO4 / Na2HPO4 pKz = 7,20 (NaH2PO4.2H2O: vaste stof / Na2HPO4.12H2O: vaste stof) 

Belangrijk bij molaire massa de H20's niet vergeten optellen aan totaal.

Vraag 2) (versie 2)

Buffer mengsel maken van pH= 9,9 vertrekkend van 30,00 ml NaOH (methode 2)

vraag 3)

Meerkeuzevraag Juist/fout vragen duid juist aan

 • De titratie van Fe2+ met KMnO4 moet traag gebeuren.
 • De titratie van Fe2+ met MnO2 moet warm gebeuren.
 • ...
 • ...
vraag 3) (versie 2)

Meerkeuzevraag over welke volgorde de toevoeging van Fe2, zuur en ClO3-moet toegevoegd worden.

vraag 4)

Meerkeuzevraag over redoxtitratie van Trijodide en thiosulfaat over wie reductor en oxidator voor én na de reactie.