Skip to main content

Recently Updated Pages

2022 examen januari

Theorie: Invulvraag RPLC; azijnzuur en een alkaan gegeven --> welke eerst elueren? MF in polari...

2022 januari examen

25 meerkeuzevragen met GIS-correctie (gemakkelijk, iets moeilijker en echt detailvragen) Een 5-t...

2022 januari examen

Vertaaloefening medische/celbiologische terminologie ↔ NL + tegengestelde woorden + afkortingen...

2021 januari examen

Lector: L. Jacoby, schriftelijk examen, open vragen --------------------------------------------...

2022 Januari examen

Lector: L. Jacoby, 2,5 uur examen, schriftelijk + mondeling, open vragen. Je kreeg tijd om je vra...

2022 Januari examen Chemische dataverwerking

Lector: G.Fleerackers, vragen op computer (op campus) via Toledo toets, er zijn open, meerkeuze (...

Examen januari 2022

Lector: H. Roex --------------------------------------------------------------------------------...

2022 januari examen, versie 35

  Lector: H. Faes, openboek, online via Teams, je krijgt je individuele examen doorgestuurd per ...

Examen januari 2022

Plaats van een gen kunnen geven in volledige woorden (het was iets 3q13-3q24 of zoiets alsiets) ...

Examen januari 2022

Theorie Microbiologie Test om Staphylococcus van Streptococcus te onderscheiden (1pt) Wat is tr...

2022 Januari Examen Analytische chemie I theorie en oefeningen

Theorie: Vraag 1: 2 EP van 0,1M Na2CO3 getitreerd met 50ml HCl berekenen door de vereenvoudigde...

2022 Januari Examen Toegepaste Microbiologie

Leg uit: intrinsieke factoren + 2 voorbeelden geven met uitleg. Salmonella, infectie of intoxica...

2022 Januari Examen Moleculaire biologie en Biotechnologie I Lab

Pagina 1 3 vragen omtrent antibioticaA. Je hebt een antibioticum gekregen met een waarde van je ...

2022 Januari Examen Toegepaste Microbiologie

Leg uit: intrinsieke factoren + 2 voorbeelden geven met uitleg. Salmonella, infectie of intoxica...

Januari 2022

Cel- en weefselkweek: - Geef 3 factoren die van toepassing zijn bij het ontstaan van een embroïd...

Examen januari 2022

Examen immunologie - januari 2022.pdf

Algemeen

Dit vak loopt verder op de assignments van Systeembeheer minor en geeft 3 extra opgaves die via M...

Algemeen

Huidige versie Je krijgt een server die je zelf moet configureren (DNS, HTTP, e-mail, IPv6, …), ...

Algemeen

Studiepunten 3 Aandeel PE/Examen 0% - 100% Examen vorm Schriftelijk Dit vak bestaat uit 2 d...

Algemeen

Dit vak wordt gegeven aan de KULeuven. Het heeft 3 tussentijdse evaluatiemomenten maar geen exame...