Skip to main content

Examen april 2024

Open vragen

1) Je kreeg een circulair chromosoom (E. coli). je moest hier het volgende uitleggen/aanduiden;

  • Welke structuur/gebied ligt er tegenover het OriC
  • Er werd een sequentie gegeven: je moest zeggen hoeveel volledige Okazaki-fragmenten er waren, aanduiden in welke volgorde ze aangemaakt werden (met 1 als eerste). Dan moest je ook zeggen in welke volgorde de primers verwijderd werden en welk enzym hiervoor verantwoordelijk is. 
  • Er stond daaronder nog een figuur, waarop je duidelijk de replicatievorken zag en de matrijsstrengen. Hierop moest je aanduiden vanaf welke plaats Okazaki-fragmenten gesynthetiseert worden met pijltjes. 

2) Je kreeg een tabel met 3 genen (set van 3bp); die moest je vertalen naar mRNA, dan naar tRNA en vervolgens zeggen welke aminozuren het waren.

3) Geef de functie van DNaA, DNaB, DNaC en SSB eiwitten in replicatie.

4) Je kreeg een houskeeping gene (sequentie) gegeven; leg uit wat een housekeeping-gene is en dan moest je ook een richting aanduiden.

5) Functie van DNA-gyrase en nog een enzym (ik denk dat het helicase was) geven.

6) Er waren nog wat vragen ivm het binden van tRNA aan aminozuren, je moest dan volgordes geven enzo, zoals figuren die we in de cursus hebben gezien. Hiervoor moet je goed de richtingen kennen en weten wat er aan wat gaat binden, bv. welke plaats van het AZ enzo.

Meerkeuzevragen: Er werden 20 meerkeuzevragen, met giscorrectie gesteld.

(sorry als ik vraagjes vergeten ben, dit is al dat ik me ervan herinner)