Skip to main content

Analytische Chemie l en ll

2011 juni examen

Theorie 1)a) Verklaar rechtstreekse en onrechtsreekse invloed van pH op de oplosbaarheid adhv de...

2012 juni examen

theorie 1) alles van hoofdstuk 5 (kristallijne/colloidale neerslag) 2) - afleiding Kev bij compl...

2014 juni examen

Theorie (2vragen) 1. a) methode van Noyes, ma ni gwn da, specifiek het verschil tss 2 en 3 waard...

2015 augustus examen

1. a) Leg uit welke factoren de oplosbaarheid beinvloeden, rechtstreekse pH en onrechtstreekse pH...

2016 juni examen

theorie 1 vragen over oplosbaarheid (temperatuur, gemeenschappelijk ion, pH rechtstreeks kunnen a...

2016 juni examen

Theorie 1) a. Verband tussen oplosbaarheid en opslosbaarheidsproduct van stoffen met verschillen...

2018 juni examen

Theorie 1. a) Het gemeenschappelijk ion effect kwalitatief uitleggen en kwantitatief uitleggen a....

2015 juni examen (Vroeger Moleculaire architectuur)

lector: T. Mortier vraag 1 5 moleculen gegeven. Bepaal de puntgroepen van deze moleculen. vraa...

2021 Januari Labo Examen (Analytische I)

2022 Januari Examen Analytische Chemie I Theorie & Oefeningen

Theorie: Vraag 1: 2 EP van 0,1M Na2CO3 getitreerd met 50ml HCl berekenen door de vereenvoudigde...

juni 2022 analytische ll

Theorie a) chelaatverbinding + stabiliteit ifv pH en lading b) titratiecurve tekenen + bereken (...

2023 juni Examen Analytische chemie II

Theorie:  Vraag 1: Gemeenschappelijk ion effect uitleggen; PbI2 oplossing bij toevoegen van KI ...

2023 Juni Lab Examen Analytische II

Neerslagtitratie:  Cl staal -> starttiratieschema maken met alle stoffen, volumes, concentraties,...

2024 januari labo examen Analytische chemie I

1) Titrimetrie Gegeven: Titratieschema opstellen voor onverdunde Trijodide stockoplossing met c...

2024 januari Analytische Chemie I

Theorie Vraag 1) 10 punten 2 titraties uitschrijven en schetsen op dezelfde grafiek  20,00 m...