1LB Menselijke biologie

Uit Diana's examenwiki

Augustus 2012

 • Terminologie : van medische term naar betekenis en omgekeerd en 2 tegengestelde
 • Vergelijk de microscopische bouw van de trachea en de bronchiolus
 • Tekening van het hart
 • Geef schematisch de bloedsvoorziening van de lever weer
 • Beschrijf de bouw van de wand van de lege urineblaas
 • 10 stellingen : juist/fout/weet ik niet


Januari 2012

 • Medische terminologie: van medische term naar betekenis en omgekeerd en 2 tegengestelde
 • Bespreken van de bouw van de wand van de arteriën, arteriool en venen
 • Invultekst over adenhalingsstelsel
 • 3 meerkeuzevragen (gis-correctie)
 • Nefron tekenen + benoemen van alle delen, filtermembraan tekenen en uitleggen
 • Tekening over de lever,gal en pancreas + microscopische bouw van de pancreas geven
 • 5 stellingen: Juist/fout/weet het niet vragen (gis-correctie)

Januari 2011

 • Begrippen uitleggen, synoniemen,...
 • Teken de bloedsomloop (zoals januari 2010) + duid de prikkelgeleiding aan
 • Uit wat is lymfe opgebouwd, leg uit adhv het aanmaken van lymfe. Is alle lymfe hetzelfde?
 • Alveolo-capillaire membraan
 • 5 meerkeuze (-1 bij fout)
 • Hoe is de maagwand aangepast aan zijn functie
 • Tekening: macroscopische bouw van de nier
 • 5 stellingen: goed/fout/weet het niet

Januari 2010

 • Begrippen uitleggen, synoniem, tegengestelde,...
 • Teken de bloedsomloop, benoem alle belangrijke delen van het hart, duidt grote en kleine bloedsomloop aan, zuurstofrijk en -arm bloed, bloedstroom, geleiding,...
 • Afbeelding van het liquorsysteem, benoem de delen en leg de werking uit.
 • Beschrijf de wand van de dikke darm.
 • 10 stellingen: juist, fout of ik weet het niet.

2009-2010

Augustus

 • tekenen van een nefron + distale tubulus
 • terminologie : glomerulus, ontsteking van de lever, hypotensie, caecum, speekselklier, muscularis mucosa
 • epitheelweefsel van de trachea
 • prikkelgeleiding van het hart
 • meerkeuze oefening (aankruisen van de juiste bolletjes)
 • tekening van de organen: aanvullen
 • juist/ fout/ ik weet het niet (5 vragen)

Januari

 • Begrippen kunnen uitleggen, begrip kunnen geven bij een uitleg
 • Teken een nefron en benoem alle delen.
 • Je krijgt een tekening van leverlobjes, benoem alles. Geef de functies van de lever.
 • Invuloefening over de bloedsomloop.
 • 10 stellingen: juist, fout of "???". Indien fout moet je de fout verbeteren en indien juist uitleggen. Als je ???" aankruist krijg je geen punten, maar als je fout gokt krijg je minpunten.