1TX Programmeren van administratieve toepassingen

Uit Diana's examenwiki

Algemeen

Alle docenten

Leren werken met Cobol, Cobol is niet zo ingewikkeld, behalve het werken met invoer- en uitvoerbestanden is iets moeilijker. Net zoals bij alle andere vakken is oefenen de boodschap.

Doorheen het jaar worden er tijdens de lessen oefeningen gemaakt, regelmatig moet je ook een thuis een oefening maken en op de dropbox achterlaten of afgeprint inleveren. Al deze oefeningen moet je verzamelen in een portfolio. Halverwege het semester is er ook een test die meetelt voor de Permanente Evaluatie.

Het examen bestaat uit twee delen: het eerste deel is mondeling (in 2009: 5 vragen) waarbij je gebruik mag maken van je Portfolio en de cursus over Bestandsorganisatie. Als je dit af hebt, lever je het in en mag je beginnen werken aan een oefening. Je hebt hier best wel wat tijd voor nodig. Het examen zelf duurt maximaal 3,5u.

Juni 2009

Reeks 4A (09/06/09 8u30, Kemme)

Mondeling:


 1. ??
 1. ??
 1. ??
 1. ??
 1. ??

Schriftelijk: Het ging over een groep mensen die samen producten aankopen omdat het dan goedkoper is. Er zijn 30 mensen lid van die groep. Nu willen ze een programma waarmee ze kunnen bekijken welk lid hoeveel schuld nog heeft bij een bepaalde producent.
Invoerbestand:

 • 1-2 lidnummer
 • 3-10 ?
 • 11-20 Omschrijving
 • 21-30 Producent
 • 31 type: B voor betaling, R voor rekening
 • 32-40 bedrag

Programma moet opvragen welke producent men wil zien en dan een uitvoerbestand geven in de volgende vorm:
SCHULDEN VOOR <producent>
-------------------------

LIDNR.   Waarde Rekeningen   Waarde Betalingen   Balans
------   -----------------   -----------------   ------
1        zzz9v99        zzz9v99   zz9v99
2        zzz9v99        zzz9v99   zz9v99
3        zzz9v99        zzz9v99   zz9v99

30        zzz9v99        zzz9v99   zz9v99

TOTAAL       zzzz9v99       zzzz9v99  zzzz9v99

Augustus 2009

Herexamen

Mondeling:

1) Op p19, programma voegbij.cbl wordt ACCESS SEQUENTIAL gebruikt. Waarom en kunnen we hier ACCESS RANDOM gebruiken?

2) Op p18, programma verklant.cbl, leg het deelprogramma WIJZIG. uit.

3) Op p22, hoe zoekt COBOL LIES BOSTEELS? Leg uit.

4) Op p25, programma verwerki.cbl, leg de 3 file statussen uit van Studentstatus, toon aan waar ze gebruikt worden en leg uit wat de FS verandert.

5) Op p29, programma woordb.cbl. 3 woorden gegeven (KKKKKK...ZEN, AAAA...EI en UUUU...OS), op welke plaats worden deze woorden uitgeschreven? 
  (elk woord is 18 karakter met de laatste 3 karakters zoals aangeduid. Tip: kijk naar HASH.)


Schriftelijk: Een bedrijf heeft een invoerbestand met verkoopgegevens;

 • 1-3 landnummer (1-150)
 • 4-18 Omschrijving
 • 19-27 datum (DDMMJJJJ)
 • 28-34 Bedrag (2 decimalen, punt telt niet mee)

Programma moet de landcode vragen. Het programma moet per maand een overzicht geven van de som van alle bedragen voor 2007 en 2008 en het verschil ertussen. Dan een uitvoerbestand weergeven waar de bedragen vergeleken worden. Overigens moet het uitvoerbestand een Totaal weergeven van de som van de bedragen en wanneer er een stijging is in de bedragen van 2008 tov 2007, een asterix (*) bij evolutie plaatsen, in de volgende vorm:OVERZICHT VOOR <landcode>
-------------------------

Maand.   Som van Bedragen07  Som van Bedragen08   Verschil  Evolutie
------   -----------------   -----------------    ------   --------
1        zzz9v99        zzz9v99     zz9v99    *
2        zzz9v99        zzz9v99     zz9v99
3        zzz9v99        zzz9v99     zz9v99

12        zzz9v99        zzz9v99     zz9v99

TOTAAL       zzzz9v99       zzzz9v99  zzzz9v99