1VX Menselijke biologie: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
Regel 26: Regel 26:
  
  
'''Mogelijke vragen/ opdrachten:
+
'''Mogelijke vragen/opdrachten:
  
 
*delen van het hart aanduiden!
 
*delen van het hart aanduiden!
Regel 64: Regel 64:
  
 
== Januari 2012: ==
 
== Januari 2012: ==
 +
 
Leg uit:
 
Leg uit:
 
afferent neuron
 
afferent neuron
Regel 83: Regel 84:
  
  
== Januari 2013: ==
+
== Januari 2013 ==
  
 
'''Vraag 1:''' Medische terminologie:
 
'''Vraag 1:''' Medische terminologie:
Regel 109: Regel 110:
 
Juist/fout.  (Giscorrectie, juist= +1, fout=-0,5, ik weet het niet=0)
 
Juist/fout.  (Giscorrectie, juist= +1, fout=-0,5, ik weet het niet=0)
  
'''Januari 2015'''
 
  
Vraag 1: Medische terminologie
+
== Januari 2015  ==
Vraag 2: Teken een Nefron en benoem de dele, In welk orgaan komt het voor en leg uit wat het verband is tussen het uitzicht van het orgaan  
+
 
Vraag 3: Bespreek de opbouw van een arteriool en link dit met de functie ervan  
+
1) Medische terminologie  
Vraag 4: Invuloefening over de kleine bloedsomloop
+
 
Vraag 5: Tekening van een leverlobje delen benoemen
+
2) Teken een Nefron en benoem de delen, In welk orgaan komt het voor en leg uit wat het verband is tussen het uitzicht van het orgaan  
Vraag 6: Juist/fout (Giscorrectie, juist = +1, fout = -0,5, ik weet het niet = 0)
+
 
 +
3) Bespreek de opbouw van een arteriool en link dit met de functie ervan  
 +
 
 +
4) Invuloefening over de kleine bloedsomloop  
 +
 
 +
5) Tekening van een leverlobje delen benoemen  
  
'''Januari 2016'''
+
6) Juist/fout (Giscorrectie, juist = +1, fout = -0,5, ik weet het niet = 0)
  
- medische terminologie
 
- functie albumine in het bloed verklaren
 
- hersenkwabben aanduiden op tekening Nederlandse en medische benaming
 
- juist/fout vragen
 
  
 
== Januari 2016  ==
 
== Januari 2016  ==
Regel 144: Regel 145:
  
 
5) 9 juist of fout vragen (GIS correctie)
 
5) 9 juist of fout vragen (GIS correctie)
 +
 +
 +
- medische terminologie
 +
 +
- functie albumine in het bloed verklaren
 +
 +
- hersenkwabben aanduiden op tekening Nederlandse en medische benaming
 +
 +
- juist/fout vragen
  
  

Versie van 23 jul 2017 om 17:34

Januari 2009

1e deel:

 • Woorden omzetten, vertalen, synoniemen zoeken.
 • Tekst aanvullen: kleine bloedsomloop van het hart en de bloedsvoorziening bij de longen - waar deze beginnen in het hart en ook eindigen

2e deel:

 • Teken een nefron en benoem de delen.
 1. waar is dit gelegen in het orgaan?
 2. ...
 • Arterie : benoem de weefsels en hun functie
 • Gegeven tekening: welk orgaan is dit?
 1. Benoem al de aangeduide delen van dit orgaan.
 2. Geef de vijf functies.

3e deel: Meerkeuzevragen.

 • Bij welke organen komt de arterie en de vene binnen in de hylu? 
 • Enkele "juist of fout"-vragen. Verbeter indien fout.


Mogelijke vragen/opdrachten:

 • delen van het hart aanduiden!
 • bespreek het membraan transport van hydrofiele deeltjes!
 • wat is de functie van een lymfeknoop?
 • wat is de kleinste contractiele eenheid?
 • bespreek de eiwitten van het bloed!
 • hoe worden zenuwprikkels doorgegeven?
 • bespreek de contractie van het skeletspierweefsel!
 • bespreek de zenuwcellen en hun functie!


1. Hoe is de bouw van de darm aangepast aan zijn functie. (vooral de oppervlaktevergroting)

2. Nocisensoren uitleggen

3. Tekening van de vrouwelijke geslachtskenmerken


1. Bespreek de bouw van leverweefsel (functies van lever + microscopische bouw)

2. Welke hormonen worden afgescheiden door de bijschildklier?

3. Benoem aangeduide structuren van het oog (ook zeggen: staafjes, kegeltjes, lichtgeleidend en lichtverwerkend deel, regeling van dichtbij-zicht en veraf)


1. Bespreek de vertering van vetten
2. Wat is de zaadstreng?
3. Tekening van de wervelkolom


1) Hoe ziet de basisstructuur van het sppijsverteringskanaal er uit? Vergelijk die met deze van de colon.

2) Leg uit: Selectieve reabsorptie in de tubulus

3) Tekening: Deeltje van de groothersenen (dura mater, subarachnoïdale ruimte, witte stof, grijze stof,...)


1.Wat is een sensor? Pas toe op de zintuigen.

2.De alvleesklier is een gemengd orgaan. Verklaar.

3.Tekening uitscheidingsstelsel.

Januari 2012:

Leg uit: afferent neuron epidermis hepatocyt chyl synoniem: buikholte tegenovergestelde van: intracellulair dorsaal Leg de wand van arteriool, arterie en vene uit aan de hand van basisstructuur +leg functie uit invuloefening weg die O2 aflegt bij de ademhaling...tot in alveolen Nefron teken + benoem delen en teken (uitvergroot)membraan glomerole en kapsel bowman galstelsel tekening benoemen delen pancreas microscopische opbouw uitleggen juist of fout


Januari 2013

Vraag 1: Medische terminologie: Verklaring van Latijnse woorden, de Latijnse benaming geven, tegenovergestelde geven. In totaal 10 woorden

Vraag 2 Prikkelgeleiding van het hart uitleggen

Vraag 3

Leg het transport uit van de chylcellen van de dunne darm naar de lever. Je krijgt 15 plaatsen (ductus hepaticus, linker ventrikel, rechter ventrikel, linker atrium, rechter atrium, v pulmonalis, a pulmonalis, v cava superior, v cava inferior, v porta, v hepaticus, atria, a hepaticus, chylvaten,...) Hiervan moet je 11 plaatsen gebruiken, je mag geen plaats twee keer gebruiken.

Vraag 4 Geef de basisbouw van het spijsverteringskanaal. (mucosa, submucosa, muscularis en serosa uitleggen bij het spijsverteringskanaal) Geef de bijzonderheden van de opbouw van de maag (waarin dat de maag afwijkt van deze basisopbouw) en de bijhorende functies

Vraag 5 tekening van een nier. Wat zie je op deze tekening? Duidt alle onderdelen op deze tekening aan. Wat vindt men in nummer... (nierbekken)

Vraag 6 Juist/fout. (Giscorrectie, juist= +1, fout=-0,5, ik weet het niet=0)


Januari 2015

1) Medische terminologie

2) Teken een Nefron en benoem de delen, In welk orgaan komt het voor en leg uit wat het verband is tussen het uitzicht van het orgaan

3) Bespreek de opbouw van een arteriool en link dit met de functie ervan

4) Invuloefening over de kleine bloedsomloop

5) Tekening van een leverlobje delen benoemen

6) Juist/fout (Giscorrectie, juist = +1, fout = -0,5, ik weet het niet = 0)


Januari 2016

1) termen verklaren/vertalen:

• medische termen  Nederlands ( elk woord afzonderlijk verklaren ) (11)

• Nederlands  medische termen (3)

• tegenovergestelde (3)

• term plaatsen in orgaan (4)

2) De functie(s) van albumine.

3) De gedeeltes van de grote hersenen benoemen: Nederlands en medische termen.

4) De aangeduide dingen benoemen, dorsaal en ventraal aanduiden, het verschil uitleggen tussen a en b. (ging nu over het sluiten en openen van de trachea dmv van strotklepje)

5) 9 juist of fout vragen (GIS correctie)


- medische terminologie

- functie albumine in het bloed verklaren

- hersenkwabben aanduiden op tekening Nederlandse en medische benaming

- juist/fout vragen


Januari 2017

1) Geef de oppervlaktevergrotingen van de dunne darm en waarom deze oppervlaktevergrotingen nodig zijn.

2) tekening van lymfeknoop: benoem de onderdelen. (staat letterlijk in boek)

3) donor heeft bloedgroep A en is rhesuspositief. Acceptor heeft bloedgroep B en is rhesusnegatief. Kan deze donor bloed geven aan de acceptor?

4) medische termen verklaren

5) juist of fout vragen met giscorrectie