1VX Psychologie

Uit Diana's examenwiki

Juni 2016

1. Wanneer ontstaat smaakvoorkeur?
2. Persoonlijkheid: de verschillende persoonlijkheidskenmerken
3. casus: vrouw komt samen met haar man van 45 op consultatie. Hij ziet er wat zenuwachtig uit. De vrouw zegt dat hij wil vermageren.

Juni 2014

1. Geef alle informatie over de reflexen van een zuigeling + welke zijn belangrijk voor de voeding?
Bijvraag: Waarom worden we met deze reflexen geboren?
2. Verklaar: psychologie is een wetenschap + methodenleer + significantie uitleggen
3. Een vrouw van 60 jaar belt je op ivm met toenemend gewicht. Ontwikkeling, vragen en tips

Juni 2012

‎1. Wet van de nabijheid uitleggen.
2. Naast eten omdat je honger hebt zijn er nog andere reden om te eten. Geef ze en leg uit.
3. Baby van 8 weken en de moeder maakt zich ongerust over de ontwikkeling. ontwikkelingspsychologie geven en wat je gaat geven van informatie en advies aan de moeder

1. Wat is het verschil tussen intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie, interne motivatie en externe motivatie en geef bij elk een voorbeeld.
2. Een vrouw van 34 is op korte tijd 5kg bijgekomen en wilt die 5kg weer kwijt. Geeft de ontwikkelingspsychologie. welke vragen stel je en waarom? welk advies geef je?
3. Leg uitgebreid uit wat visuele, auditieve en tactiele kenmerken met voedselperceptie te maken hebben.

1. Geef de 3 deelaspecten van de professionele relatie
2. Geef de ontwikkelingspsychologie van een puber/adolescent. Een leerkracht uit het secundair belt je omdat ze ongerust is over een meisje dat steeds magerder wordt en brede kleren draagt. Welke vragen stel je? Welk advies geef je?
3. Wat weet je over smaak -en reukvoorkeuren?

1. verschil tussen waarneming en video-opname + 2voorbeelden
2. een vrouw van 24 kwam in aantal maanden 4kg bij. kijken naar ontwikkelingspsychologie. welke vragen zou je stellen? welk advies zou je geven?
3. s-O-S-O-R + voorbeeld

1. een meisje van 14 ziet er mager en wit uit haar moeder belt u op en vraagt voor advies geef de ontwikkelingspsychologie en welke vragen ga je stellen en welke adviezen geef je?
2. geef 3 voorbeelden van voedingsmiddelen waar heb bijt gedrag en iets van voedingsadaptatie ofzo iets invloed heeft en leg uit aan de hand van die film
3. iets over hoofdstuk 6

1. Waarnemingen zijn geen gewaarwordingen. Leg uit.
2. Leg de basishoudingen van een dietist uit en geef voorbeelden.
3. Ontwikkelingspsychologie van een kindje van 20 maanden. In de wachtzaal roept en tiert kind dat het een koek wil. Ouders hebben geen koek en zijn ten einde raad. Thuis wil het kind niet eten aan tafel en de ouders maken zich hierover ongerust.

Juni 2011

1. Een 45-jarige man komt op consultatie met zijn vrouw en de vrouw wilt dat hij vermagerd. Geef de ontwikkelingspsychologie en welke vragen zou je hem stellen? En welke advies geef je hem?
2. Wanneer ontstaan uw smaakvoorkeuren? Smaakontwikkeling, leg uit!
3. Persoonlijkheidskenmerken en is het relevant voor de dietiste.

Juni 2009

1. Wat betekent bij een professionele relatie tussen diëtiste en patiënt ‘onevenwicht’? Geef een vb uit praktijk
2. Voedselperceptie; leg uit en geef 3 bevindingen die uit exp. zijn gekomen
3. bejaarde valt veel af. Familie contacteert u. Wat stel je jezelf af in verband met ontwikkelingspsychologie? Wat vraag je aan familie en waarom? Welk advies geef je aan familie en waarom?