1VX Voeding en voedingswarenkennis

Uit Diana's examenwiki

Januari 2013

Vraag 1

Geef 5 voorbeelden van zeer magere (0-5g vet) vleessoorten en 5 voorbeelden van zeer vette vleessoorten (>10g vet).

Wat is DFD en PSE?

Wat zijn de kenmerken van kalfvlees? (ook hoe ze gevoederd worden)

Vraag 2

Leg grondig biologische landbouw uit. Bijvraag: hebben ze een bepaalde tijd om hierop over te schakelen, hoelang?

Vraag 3

Geef de nutritionele waarden van melk.

Leg UHT-melk uit.

Geef telkens twee voorbeelden voor <10% kaas, 10-20% kaas, 20-30% kaas en > 30% kaas.

Wat is het verschil tussen + en % vetgehalte bij kazen?


Vraag 4

Hij toont een granensoort, de naam en wat zijn de belangrijkste eigenschappen

Juni 2012

Vraag 1

‎1) Leg de zeven stappen van de zevensprong uit en pas stap 1 tot 4 toe op volgende tekst.

2) Joodse spijswetten uitleggen en waar moet je op letten bij het opstellen van een dagschema.

3) Leg de regels uit om zo min mogelijk moeilijkheden te hebben bij het eten even van peuters.

Vraag 2

1) zeg iets over het marokaanse middaglmaal en waar moet een dietiste rekening mee houden bij opstellen van een dagschema voor hun.

2) zeg budgetvriendelijke tips voor alleenstaande moeder.

3) wat bedoelen ze met ' voeden naar vraag' en zeg de richtlijnen.

Vraag 3

1) casus van de vrachtwagen chauffeur: voeding NU, uitleggen

2) bespreek nutrienten en energie tijdens zwangerschap en borstvoeding

3) aandachtspunten en voordelen van groeps GVO

Vraag 4

‎1) Een voorbeeldtekst over een man, de 4 gevolgen van Mindfullness geven en op te tekst toepassen

2) Bespreek de voorkeur voor borstvoeding (voordelen voor moeder, baby + contra- indicaties

3) Op welke 3 manieren kan je iemand met een ongezonde levenshouding aanzetten tot een gezonde levenhouding? Geef telkens 1 voorbeeld toepasbaar op een persoon dat ongezond eet.

Januari

Vraag 1

productieproces yoghurt in detail, wat is links- en rechtsdraaiend melkzuur

Vraag 2

5 voorbeelden van magere vleessoorten en halfvet tot vette vleessoorten

Vraag 3

wat is agar agar, consommé, reuzel

wat zijn anti-oxidanten+ geef twee voorbeelden van groenten en twee voorbeelden van fruit die anti-oxidanten bevatten

bijvraag: wat zijn PAK's

Januari

VRAAG 1

Productieproces van platte kaas in detail.

Vetgehalte van magere halfvolle en volle platte kaas

- Roodbacteriën: leg uit + voorbeeld van kaas -Propionzuurbacteriën: leg uit + voorbeeld van kaas


VRAAG 2

Wat is een Asterix?

Wat zit er in een traditionele cornflakes?


VRAAG 3.

Geef 6 oorzaken van het verschil in voedingswaardes bij groenten.Geef telkens een voorbeeld

BIJVRAAG zonder voorbereiding: 1. Wat zijn plantensterolen en plantenstanolen? Geef een merk met van elk. 2. Wat is functionele voeding? Geef een voorbeeld.


Januari 2016

Blad 1:

• Wat zijn intensieve en extensieve zoetstoffen en geef van elke 4 vb

• Wat is tagatose, hoe wordt het genoemd als merkproduct? (merkproduct = tagatesse)

• Wat zijn polyolen?

• Wat is stevia? Geef de naam van stevia in de Aldi. ( Mountain stevia )

Blad 2:

• Geef de nutritionele waarden van brood.

• Geef de ingrediënten ervan en hun functie.

Blad 3:

• Geef 2 nitraatrijke en 2 nitraatarme groenten.

• Geef de nutritionele waarden van kikkererwten en sojabonen + haal ze uit de potje

• Wat zijn plantensterolen en stanolen geef van elk een voorbeeld.

Extra blad:

Blad met nutritionele waarde een hele voorkant en stukje achterkant

Extra vraag:

Haal tapioka uit de potjes en zeg wat het is. Leg uit wat het beneolabel is.

JANUARI 2016 BLAD 1 - Leg het productieproces van yoghurt in detail uit. Leg hierbij uit wat linksdraaiend en rechtsdraaiend is. - Geef 2 voorbeelden van stand yoghurt + beetje kunnen uitleggen. - Geef 2 voorbeelden van roer yoghurt + beetje kunnen uitleggen. - Geef 2 voorbeelden van rechtsdraaiend. - Vetgehalte van mager, halfvolle en volle yoghurt.

BLAD 2 - Wat is PSE en DFE. - Wat kan je vertellen over kalfsvlees (denk hierbij aan de voeding dat die gekregen heeft.) - 5 Voorbeelden kunnen geven van mager vlees, 5 voorbeelden kunnen geven van vetrijk vlees.

BLAD 3 - Bastanddelen van cornflakes - Bijlage: 6 factoren kunnen geven (1ste bijlage in cursus) - Waarom gaan we vis pocheren en niet koken (Omdat het anders makkelijker uiteen gaat vallen ofzoiets)

- 3 potjes uit al de verschillende potjes kunnen halen die hij vraagt. + Uitleg over kunnen geven. - Agaragar - Tapioca - Kuzu

+ Blad met nutritionele waarden.


Januari 2017

a. Wat moet er allemaal op een etiket zijn

b. Wat is reeds verandert aan deze wet, wat moet er nu verplicht ook op een etiket zijn

c. Geef de calorieën/100g van: Ketchup, Nutella choco, Ballade choco, honing, effi confituur, Mayonaise, Cruesli

d. Eigenschappen van kikkererwten en Sojabonen

e. 14 allergenen kunnen geven

f. Wat zijn plantenstanolen en plantensterolen + voorbeeld

g. Geef een vetstof van X% Eov/Mov/VV

h. Kenmerk van het merk Ballade

i. Twee nitraatrijk en -arme groenten

+ Blad nutritionele waarden

- geef nutritionele waarde van schaal- en schelpdieren

- geef verschillende functies die voedingswaarden kunnen beïnvloeden

- vragen uit filmpje

-productie proces yoghurt uitleggen, wat is links draaien, wat is rechts draaien, stand en roer yoghurt + voorbeelden, voorbeeld van yoghurt met hoofdzakelijk rechtsdraaiende melkzuren

- productie proces van kaas uitleggen

- verschil pro- en prebiotica

- omschrijving kuzu

- geef nutritionele waarde van aardappelen en wat is een galzige aardappel , wat is solaline

- geef min. 10 principes van biologische landbouw

- potjes: verschil tussen shoyu en tamari

BLAD 1:

a)wat is hypotoon, istoon en hypertoon leg uit + telkens 2 merknamen

BLAD 2:

a) wat is seitan?

b) geef de vetgehaltes van vis + 3 voorbeelden

BLAD 3:

a)wat zijn extensieve en intensieve zoetstoffen, leg uit + voorbeelden

b) wat zijn polyolen

c)wat is tagatese + voorbeelden

d) wat is stevia + voorbeelden

BLAD 4:

lijst met 30 nutritionele waarden

potjes: lijnzaad en bulger: geef een beetje uitleg bij elk potje