2LF (Patho)fysiologische basis van het laboratoriumonderzoek II

Uit Diana's examenwiki

Januarie 2018

vraag 1 Geef alle lagen van de maag + celstructuren.

vraag 2 Kleine vraagjes

-Functie amylase, pepsine

-4 symptomen van MS

-?

vraag 3 Kleine vraagjes

-PCOS symptomen, pathologie

-?

-?

-?

vraag 4 Casus: Letterlijk uit cursus PKU

-Welke ziekte

-Welke behandelening nodig

-symptomen

Augustus 2017

vraag 1 Geef de ligging en structuur van de galblaas, de galwegen en de pancreas.

vraag 2 Leg het proces van inademen uit

vraag 3 10 Stellingen, juist of fout leg uit

vraag 4 Baby met verhoogde TSH: Wat is de ziekte? Wat zijn de symptomen? Wordt TSH standaard getest? Wat is de behandeling?

Januari 2017 - 11 juni NM

Vraag 1 Geef een schets van de dwarse doorsnede van het leverlobje en van het uitwisselingsgebied in de lever.

Vraag 2 Geef het mechanisme van de spermatogenese, waar gebeurt dit? Welke hormonen hebben hier invloed op?

Vraag 3 10 stellingen over alle hoofdstukken, uitleggen waarom ze juist of fout zijn. - Colitis ulcerosa veroorzaakt transmurale granulomateuze infectie. - Bij COPD stijgt de pH in het bloed. - Neonatale screening voor congenitale hypothyroïdie gebeurt niet in België. - De effecten van alcohol zijn deels veroorzaakt door stijging van NAD+. - Bij PCOS is FSH gestegen tijdens de vroeg folliculaire fase. - Bij Mucovisidose is er een defect aan het fluoride kanaal. - Intravasculaire hemolyse veroorzaakt een daling in urobilinogeen. - Transferrinesaturatie is een goede meting voor ijzer opslag. -...

Vraag 4 Casus: multiple sclerose, letterlijk uit cursus.

Welke pathologie is dit? Aantasting van welke gebieden in de hersenen verklaren deze symtomen? Welk patroon volgt de ziekte hier (relapsing-remitting) Leg oligoklonale banden uit. Leg uit: IgG index


17jan 2017 NM

Vraag 1 : schets en leg uit de motorische baan die afgelegd wordt; van start tot einde (cortex tot spier)


Vraag 2 : a) leg 2 detoxificatieprocessen uit van de lever. geef ook 3 eiwitten die gemaakt worden in de lever en hun functie hier. b) leg uit wat progesteron doet in de luteale fase


Vraag 3 : 10 stellingen die je moet uitleggen; portale hypertensie bij pancreatitis - CML wordt veroorzaakt door een deletie op chromosoom 16 - bij CIN I mag de gewoonlijke onderzoeken van om de 2-3 jaar worden verder behouden - astma is een irreversibele vergroting van de.... - Vitamine D tekort leidt tot nachtblindheid- in de menopauze is FSH verlaagd - lobulair carcinoom is de meest voorkomende borstkanker - door galstenen in de cholestase verwachten we meer ongeconjugeerd bilirubine in het bloed - ...


Vraag 4 : casus van coeliakie, alle testen uitleggen en de waardes, moest er een biopt gedaan worden hoe wordt dat gescoord en met wat houdt dat rekening ?

Augustus 2015

vraag 1

Geef vier epitheelcellen die uitstulpingen vertonen (van verschillende organen). + geef de correcte benaming van deze uitstulpingen

vraag 2

Leg de 10e hersenzenuw uit.

Vraag 3

Hoe kan men de diagnose stellen van COPD (alle mogelijke testen)

vraag 4

Wat spoort men op met de 3e trimester screeningtest + hoe werkt deze test? als deze afwijkt, welke testen kunnen er dan volgen? welke parameters spoort men hierbij op?

Januari 2015

vraag 1

beschijf de microscopische opbouw van de luchtwegen (neus, trachea t.e.m. alveolen)

vraag 2

juist/fout leg kort uit

a) Pepsine zorgt voor de chemische vertering van nucleïnezuren

b) Down-syndroom wordt uitsluitend veroorzaakt bij tijdens een fout in de eerste of tweede meiotische deling van de vrouwelijke gameet

c) De chemische vertering van vetten begint in de dunne darm

d)Mucoviscidose wordt veroorzaakt door een fout in het CFTR gen dat codeert voor kanaal dat fluoride transporteert

vraag 3

Beschrijf de diagnostiek en pathologie van PCOS

vraag 4 casus

30-jarige vrouw CSV-waarden: normaal glucose, lactaat en albumineindex en gestegen IgG en witte bloedcellen Witte stof letsels op CT-scan en verlamming van het gezicht, verlies van zicht en problemen met handmotoriek (Antwoord: Multiple Sclerose)

Januari 2014

 1. Dwarse doorsnede leverlobje + detail uitwisselingsgebied.
 2. Bespreek invloed sympatisch zenuwstelsel op: hart,pupil,long en speekselklieren. [ook kennen met chonotroop en inotroop]
 3. casus met provocatietesten met clomifeen en GnRH
 4. Stellingen:

a) Trisomerie 21 hebben ongeveer dezelfde uiterlijke kenmerken

b) Fenylketonurie is enkel te behandelen met het verbeteren van de levenskwaliteit

c) Bij mucovisidose heeft men lagere Cl- gehalte in zweet

d) Hyperventilatie gedaalde CO2 en gestegen pH + respiratoire acidose

e) man is algemeen nooit drager van X-gebonden recessieve aandoening


 1. Pathologie hemochromatose.
 2. Pathologie longemfyseem.
 3. casus met 20 jarige jongen met icterie, donkere urine, bleke stoelgang, pijn in de bovenbuik etc, acute hepatitis
 4. Stellingen:

a) De vlokken in de baarmoeder komt van de mama.

b) Efferente zenuwen = motorische uiteinden, van ruggenmerg naar centraal zenuwstelsel

c) Grijze stof in het ruggenmerg is een vlinderachtige structuur, bevat oa motorische axonen

d) Liggen van baarmoederlichaam tov mond ligt naar achter (anteflexie), als de blaas leeg is ligt de baarmoeder hier op (anteversie)

e) vergeten


 1. Spermatogenese uitleggen, cellen en hormonen die ermee te maken hebben, opbouw testis.
 2. Waarvoor staat het semantisch geheugen? + waar bevindt dit zich?
 3. Casus: 15 alcoholische consumpties per dag; lever, pancreas, darmen
 4. Stellingen

a) Trisomerie 21 is non disjunctie

b) iets met loodvergiftiging en basofiele korrels

c) Paracetamol, is toxisch

d) cml komt door deletie

e) Hemochromatose kan opgespoord worden met gentest


 1. Casus malabsorptie
 2. Bespreek de luteale fase van de menstruatiecyclus
 3. Wat zijn de aandoeningen van een vitamine A tekort
 4. Stellingen:

a) Bestaat de trachea uit hoefijzer beenvormige structuren? En wordt deze samen gehouden door spierweefsel

b) Bestaat het neusslijmvlies uit eenlagig trilhaarepitheel en slijmbekercellen

c) De zenuwen die vooraan uit het ruggenmerg ontspringen zijn sensorische zenuwen en de plaats heet de voorwortel

d) De hersenen worden door een fissura longitudinalis in een voor en achter deel gescheiden