2LM Biomed.ond.: moleculaire biologie en biotechologie

Uit Diana's examenwiki

Januari 2011

Vraag 1: tryptofaan operon

 • Waarvoor dienen de aangeduide boxen?
 • Geef consensus sequenties van de promoters en door wat worden deze herkend/gebonden en hoe gebeurt de transcriptie initiatie?
 • Is er positieve/negatieve controle en leg uit bij dit operon
 • Is het rho-afhankelijk of niet? En leg attenuatie uit?

Vraag 2: Genomische Bank

 • Wat is een genomische bank?
 • Er wordt gebruik gemaakt van lambda faag vetoren. Waarom?
 • bespreek de manier van klonering.
 • Hoe worden genomische inserten verkregen
 • Geef één manier waarop je homologe prob intern kunt labelen gebruik makend van biotine-gelabeld nucleotide.
 • Hoe kun je biotine signaal detecteren en amplificeren?

Vraag 3: Miniprep-methode

 • Leg uit hoe/waar de componenten specifiek werken: EDTA, lysozyme, NaOH, SDS en KAc
 • Geef aan op welke manieren DNA kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd kunnen worden

Juni 2012

Vraag 1: Replicatie bij prokaryoten uitleggen en hierbij de structuur en functie van de DNA polymerasen verduidelijken.

Vraag 2: pBR322 vector

 • Vector tekenen + alles benoemen.
 • Principe uitleggen voor kloningsvectoren en screening.

Vraag 3: RFLP

 • Waarvoor staat RFLP?
 • Hybridisatietechniek uitleggen: blotting.
 • Soort labeling die kan gebruikt worden voor digoxigenine + tekening.
 • Detectie uitleggen voor digoxigenine.Juni 2012

Vraag 1:

 • Geef de fysicochemische eigenschappen van DNA aan de hand van (5)grafieken.

Leg elke grafiek ook uit + duid elke x/y as aan

 • Wat is PCR?
 • Geef 3 eigenschappen van een PCR primer
 • Leg uit : Ta
 • Hoe gebeurt PCR(geef grafiek + de 3 fasen uitleggen)
 • Leg Hot plat PCR uit + voorbeeld

Vraag 2:

transcriptie bij prokaryoten:

 • Leg initiatie uit + welke sequenties zijn belangrijk hier
 • Leg elongatie uit(a.d.h.v. figuur die je ook moet bijvullen(transcriptieblaas))
 • Leg rho onafhankelijke terminatie uit

Vraag 3: (wist ik ni zo goed meer)

 • er is een gel gegeven met 4 gellanen
 • Leg uit hoe we dit bekomen?
 • Hoe gebeurt de detectie
 • Geef de uiteindelijke sequentie
 • wat voor labeling?