3CB Algemene en industriële microbiologie: th en lab

Uit Diana's examenwiki


JANUARI 2019

MONDELING

Vraag 1

Waarom worden melkzuurbacteriën gebruikt bij yoghurt productie. Beschrijf de werking van micro-organisme in yoghurt productie.

Vraag 2

Dit afvalwater bevat organische stikstof hoe zal biologische afvalwaterzuivering dit eruit halen?

SCHRIFTELIJK

Vraag 1

Industriële fermentatie: schema + diagrammen (glutamaat en glucose)

a) Primaire en secundaire metabolieten uitleggen

b) Zijn de gevormde producten primaire of secundaire metabolieten?

c) Is dit biochemisch gezien een echte fermentatie?

Vraag 2

Verschil tussen voedselinfectie en voedselintoxicatie? Geef iedere keer voorbeeld

Vraag 3

Wat is HTST en LTLT en waarom wordt HTST liever verkozen?

Vraag 4

Begrippen

Aflatoxine (mycotoxine)

Hydrothermo vents

Quorum sensing

Metagenomics

LABO

Hoe kan je sporen van sulfietreducerde Clostridia opsporen?

Wat zijn ascosporen? Hoe kan je ze vormen? Hoe kan je ze achterhalen?

Oefeningen

Swap methode RODAC

JANUARI 2017

MONDELING

Vraag 1

Beschrijf het productieproces van Champagne

Vraag 2

BIOFILMS

a) Eigenschappen, samenstelling, ...

b) Hoe kan onderzocht worden welke soorten hierin zitten, zonder ze te isoleren? (FISH, of labeling, of ...)


SCHRIFTELIJK

Vraag 1

Industriële fermentatie: schema + diagrammen

a) Primaire en secundaire metabolieten uitleggen

b) Zijn de gevormde producten primaire of secundaire metabolieten?

c) Is dit biochemisch gezien een echte fermentatie?

Vraag 2

a) Wat zijn intrinsieke factoren? Geef 3 voorbeelden b) 2 anaërobe manieren om te incuberen

Vraag 3

Wat is de 12D procedure? voor welke organismen is dit en voor welke levensmiddelen?

Vraag 4

DEFINITIES:

a) Psychrotroof

b) Thermovent

c) Probiotica

d) Campylobacter


LABO

Vraag 1

Beschrijf 1 actieve en 1 passieve methode die we in het labo hebben gebruikt om de kwaliteit van lucht te bepalen

Vraag 2

2 anaërobe manieren om te incuberen, die in het labo gebruikt worden, geven.

Vraag 3

berekeningen (kiemgetal, hoeveel kiemen in de fles als gespoeld en nog eentje)

AUGUSTUS 2016

1. MONDELING (8 punten)

Vraag 1

Beschrijf het productieproces van een bier van hoge gisting + leg het belang van elke stap uit

Vraag 2

a. Geef de stikstofcyclus weer

b. Hoe kan deze cyclus helpen bij biodegradatie van stikstofhoudende verbindingen ?


2. SCHRIFTELIJK (12 punten)

DEEL 1: THEORIE

Vraag 1

Gegeven: schema van een bacterie waarin glucose de glycolyse en Krebscyclus doorloopt en uiteindelijk glutamaat gevormd wordt + grafiek waarin de toename van glutamaat, de groei, de afname van glucose en zuurstof weergegeven wordt.

a. Wat zijn (in het algemeen) primaire en secundaire metabolieten? Leg uit.

b. Is glutamaat in dit voorbeeld een primair of secundair metaboliet? Leg uit.

c. Is dit een biochemische fermentatie? Waarom/waarom niet?

Vraag 2

a. Definieer 'voedselvergiftiging' en 'voedselintoxicatie' en geef van elk een concreet voorbeeld.

b. Wat zijn CCP's (of KCP's) in het HACCP-plan?

Vraag 3

a. Geef een voorbeeld van hoe micro-organismen met planten kunnen interageren

b. Met welke techniek kan men de verschillende micro-organismen in dergelijke interactie bestuderen zonder ze van de plant weg te nemen?

Vraag 4

Geef de belangrijkste kenmerken van volgende begrippen in max. 5 regels.

a. Barofiel

b. Campylobacter

c. Probiotica

d. Psychrotroof


DEEL 2: LABO

Vraag 1

Beschrijf en bespreek 1 actieve en 1 passieve methode om de microbiologische kwaliteit van lucht te bepalen.

Vraag 2

Op welke manier telt men het aantal Staphylococcus aureus dat aanwezig is in levensmiddelen?

Vraag 3

Berekeningen