3CC Meet- en regeltechnieken: theorie en lab

Uit Diana's examenwiki

Examen Januari 2016 (lector: S. Andriessens)


1. (6p) Leg de werking van de hetedraadanemometer uit. Teken hier een figuur bij en vernoem alles wat je hebt aangeduid.


2. (6p) Gegeven: reactor
Wat doet de reactor en de regeling?
Welk type regelkring is dit?
Geef de eigenschappen van deze regelkring.


3. (4p) Oefening op thermokoppels:
Een chemisch proces vindt plaats bij 375°C. De temperatuur wordt gemeten met een K thermokoppel. Het thermokoppel is verbonden (bij 40°C) met alumel en chromel kabels die lopen tot in de controlekamer. Daar gaan ze over naar koperkabels. De koperjuncties worden op 0°C gehouden.
Na onderhoud merkt de operator dat de computer nog slechts 298°C aangeeft voor het proces. Hoe komt dit en toen aan met berekeningen.


4. (4p) Een inherente lineaire kraan is geen regelkraan en een inherente equal percentage kraan is wel een regelkraan.
Waar of niet waar? Beargumenteer.

1. Leg schema, proces, regelaar en gedrag uit van een niveauregeling met afvoerklep... (10p)

2. Leg fuzzificatie uit... (5p)

3. Een vraag over je paper (gekozen meettechniek): Waar zet je uw meter in een geautomatiseerd proces? of indien je paper slecht was of je vergat eentje te maken krijg je een vraag uit het deel genaamd Meettechnieken. Deze vraag is dan open boek. Voorbeeld vraag: Leg werking laser uit bij meettechnieken... (5p)