3TX BIS-EIM

Uit Diana's examenwiki

Dit vak wordt gegeven door Griet Barrezeele en hier zie je allerlei zaken rond content management systemen Je moet voor dit vak twee projecten maken doorheen het jaar en deze staan op 30% van de punten, het examen zelf staat op 70%.

Januari 2014

  1. Een BPM case over een kerstman
  2. ECM (Wat is het? , welk domein vind je belangrijk? , geef 3 business drivers)
  3. Documentmanagement(hoe da je contenttypes definieert in Sharepoint, kan dat ook in alfresco of filenet? , wat is het verband met dossier? , versiebeheer, check in check out / Wat is het nut van recordsmanagement & buisness drivers , De begrippen thesaurus , taxonomy en objectgericht informatiebeheer)
  4. Workflowmanagement(wat is het/nut?, verschil tss process en document centric + welke is het, swimlanes, nood aan tijdsbeperking? en nog een aantal zaken)
  5. Collaboration (nut uitleggen waarom in dit opleidingsonderdeel en wat het is