3TX ERP

Uit Diana's examenwiki

Januari 2014

 • Vraag 1
  • A. Waar ligt de roots van ERP
  • B. Wat zal er in de toekomst gebeuren (volgens jou / artikels)
 • Vraag 2
  • A. Wat is SAP R/3 Industry Solution
  • B. Waarom is dit van belang bij je opleiding / keuzetraject
 • Vraag 3
  • A. Wat zegt je SAP Netweaver
  • B. Leg de layers uit (evt adhv een tekening)
 • Vraag 4
  • A. Je kreeg een twee stellingen en je moest zeggen welke dat beter was en staven ook aan de artikels:
   • a Het is beter om het ERP systeem aan de bedrijfsprocessen aan te passen
   • b het omgekeerde van a
  • B. Wat leerde je hieruit vanuit het business game "The Greatest move"
  • C. Hoe kan Microsoft NAV voorzien in de behoefte van de klant
 • Vraag 5: Verklaar evt adhv een voorbeeld
  • A. best breed vs integrated ERP
  • B. masterdata