OOD07:Vroedvrouw en de gezondheidszorg

Uit Diana's examenwiki

2014-2015

Beroepsprofiel en zorgconcepten:

1) Definities geven zoals carpenito, professionele relatie, taakgerichte verpleging en holisme.

2) Van wie is deze citaat 'nurse the sick one and not the sickness', leg uit wat deze persoon hiermee bedoeld.

3) Wat zijn de verschillen tussen een klinisch pad en een standaard verpleegplan?

4) Wat is SVH, waarom wordt het gebruikt? + werk de gegeven casus uit volgens het SVH-systeem.

Organisatie gezondheid- en verloskundige zorg:

1) Meerkeuze vragen (zonder giscorrectie).

2) Wat is een zorgkundige volgens de wet?

3) Welke medicatie mag een vroedvrouw tijdens een normale zwangerschap voorschrijven?

4) Welke 2 belangrijkste handelingen mag een vroedvrouw zeker niet uitvoeren?

5) definieer de soorten handelingen en verstrekkingen (vb A-handeling).

6) Wat is er nieuw aan het art 458, waarom hebben ze deze aanpassingen gedaan en leg de link met hulpverleningsplicht (art 422) bondig uit.