Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

9 total results found

2023 April Examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

BIOMOLECULEN  Tripeptide (Tyr-Asp-Ser): volledige naam geven + tekenen (bij pH=7) + pI berekenen Dinucleotide: naam van nucleobasen, nucleosiden, nucleotiden + suiker hierin tekenen (Fisher en ring) + schetsen van volledige dinucleotide  15 meerkeuzevragen ...

2023 juni Examen Analytische chemie II

Chemie Fase 1 Analytische Chemie l en ll

Theorie:  Vraag 1: Gemeenschappelijk ion effect uitleggen; PbI2 oplossing bij toevoegen van KI Vraag 2: a) Berekenen titratiecurve 100 mL NaCl 0,1M met AgNO3 0,1M op 0mL, 90 mL, 100 mL en 110 mL. pCl uitzetten in functie van toegevoegd volume AgNO3  b) Inv...

2023 Juni Lab Examen Analytische II

Chemie Fase 1 Analytische Chemie l en ll

Neerslagtitratie:  Cl staal -> starttiratieschema maken met alle stoffen, volumes, concentraties,... van standaardisaties en titratie analiet  Enkel titratie analiet uitvoeren en concentratie onbekend staal bepalen (in mM, g/L, ...)  Spectrofotometrie: stock...

2023 Juni Examen

Chemie Fase 1 Reactorkunde

   

2024 Januari Examen

Chemie Fase 2 Fysicochemie (CC, CB, CM, CP)

Gedeelte van Tom Mortier:  1) Relatie afleiden tussen gemiddelde molaire kinetische translatie-energie en de Temperatuur. Vertrekken vanuit de Kinetische gasvergelijking. (/4) 2) Oefening: (/6) a) waarom is bij een monoatomisch ideaal gas cv = 3/2R? Leg u...

2023 December Labo examen

Chemie Fase 2 Cel- en weefselkweek (CB)

Lector: G. Van Zeebroeck & L. Demuyser, max. 40min.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Schriftelijk/ praktijk Vraag 1 Als je controleert onder d...

2024 Januari Examen

Chemie Fase 2 Onderzoeksvaardigheden III (CC, CB, CM,...

Chemische Dataverwerking  Tijd: 2 uur  Examen 13/01/2024 1) Er is een situatie gegeven, welke toets gebruik je om het gevraagde te bepalen? => Meerkeuze, 6-8 verschillende keuzes (gepaarde T-toets, ongepaarde T-toets met gelijke varianties, chi-kwadraat to...

2024 Januari Examen Toegepaste Microbiologie (CB)

Chemie Fase 2 Toegepaste microbiologie (CB)

Lector: S. Moens, 2u20 normaal maar iedereen mocht 3u (+30% extra tijd) Theorie (30 punten) Vraag 1 (/16) Uitleg over Listeria uitbraak op visproducten a) Geef twee voordelen van het leven in biofilm, die te maken hebben met deze Listeria  b)  Geef de ...

2024 Januari Examen Moleculaire Structuuranalyse (CB,CP,CM)

Chemie Fase 2 Moleculaire structuuranalyse (CB, CM, CP)

Lector: H. Roex, max. 3uur  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Theorie (8 punten) 1. 8 stellingen. Aanduiden juist/ fout. (/4)  2. MALDI-TOF. Leg...