Skip to main content

2024 Januari Examen

Examen Januari 2024

Vraag 1 (4 punten) - FISH - Membrane fouling - HCFC’s - Aerosols 

Vraag 2 (3 punten): oorzaken van vervuiling/componenten in water en ook verdere onderverdeling (gaat over organisch, anorganisch, biologisch afbreekbaar en niet biologisch afbreekbaar)

Vraag 3: (5 punten) BOD 2 grafieken uitleggen en dan wat BOD is, wat je meet na 5,10 en 20 dagen, apparaten, reactie met suiker, meetmethode

Vraag 4: (6 punten) - 2 voor- en nadelen anaerobe vergisting - anaeroob proces heeft weinig slib, leg uit - hoe kunnen we dit probleem omzeilen (GRANULES) 

Vraag 5: (2 punten) - bezinkingssnelheid (formule is gegeven) invullen waarbij mu de viscositeit is en Cv de correctiefactor, voor een bol = 1