Skip to main content

2023 Juni Lab Examen Analytische II

Neerslagtitratie:  Cl staal -> starttiratieschema maken met alle stoffen, volumes, concentraties,... van standaardisaties en titratie analiet 

Enkel titratie analiet uitvoeren en concentratie onbekend staal bepalen (in mM, g/L, ...) 

Spectrofotometrie: stock met gekende concentratie -> verdunnen en daar spectrum van opmeten 

Onbekende stock -> verdunnen en A meten 

Concentratie onbekende bepalen via functievoorschrift ijklijn (is gegeven) 

Toledotoets: 4 vragen