Skip to main content

2024 Januari Examen

Gedeelte van Tom Mortier: 

1) Relatie afleiden tussen gemiddelde molaire kinetische translatie-energie en de Temperatuur. Vertrekken vanuit de Kinetische gasvergelijking. (/4)

2) Oefening: (/6)

  • a) waarom is bij een monoatomisch ideaal gas cv = 3/2R? Leg uit.
  • b) 2 fasen, aantal mol gegeven
    • i) isotherm proces, pinw en puitw gegeven, V2 = 2V1 ,
    • ii) constant volume, T1 en T2 gegeven 

Bereken q, w, ΔU en ΔH voor elke fase en voor het totaal proces. 

Gedeelte Steven Van Damme: 

1)  Leg uit aan de hand van de definitie van de temperatuur waarom de temperatuur enkel positief kan zijn. (formule gegeven) (/2,5)

2) (2,5)

  • a) Geef formule (niet de naam) om de afgeleide van de faseveranderingslijnen te verkrijgen. 
  • b) pT diagram: alle lijnen en punten hierop aanduiden (kooklijn, kritisch punt, vaste stof,....)

3) Oefening: Bereken entropie van het systeem. (gegevens: p1, p2, T1, T2, cv, n) (/5)