Skip to main content

2023 juni Examen Analytische chemie II

Theorie

Vraag 1: Gemeenschappelijk ion effect uitleggen; PbI2 oplossing bij toevoegen van KI

Vraag 2:

a) Berekenen titratiecurve 100 mL NaCl 0,1M met AgNO3 0,1M op 0mL, 90 mL, 100 mL en 110 mL. pCl uitzetten in functie van toegevoegd volume AgNO3 

b) Invloed van verdunningen op pCl uitleggen

c) Invloed van andere Ksp waardes op pX uitleggen (X: Br,Cl,I)

Vraag 3: Conductometrische titratiecurve gegeven (100 mL CH3COOH + NaOH 0,1012M) 

a) Verloop hiervan uitleggen

b) EP aanduiden en concentratie CH3COOH ongeveer bepalen 

Oefeningen

Vraag 1: Ni2+ oplossing met H2S, bepaal pH waarde waar de neerslag begint te vormen 

Vraag 2: paracetamoloplossing met gekende concentratie wordt verdund en A gemeten. Tablet wordt opgelost en verdund, en daarvan wordt ook A gemeten. 

a) Bepaal moleculaire extinctiecoëfficiënt 

b) Bepaal massa van paracetamoltablet 

c) Bepaal absorbantie wanneer cuvetje maar 0,5 cm lang is 

d) Bepaal energie van 1 foton bij 423 nm