Skip to main content

2024 Juni Examen Instrumentele analytische chemie

Deel 1: Chromatografie (/8)

Zo'n soort figuur gegeven.  (vraag a-d gingen over figuur) 

a) Is het NPLC of RPLC? Leg uit (geef volledige naam van afkorting) 

b) Op welke manier wordt de mobiele fase gebruikt?

c) Piek 2 en 3 zijn gescheiden, verklaar dit a.d.h.v. de gegevens (tR, H, W en A gegeven)

d) iets van de vorm van een absorptiecel (tekenen en uitleggen)

e) Afkortingen: geef volledige naam en leg bondig uit 

  • SSL
  • CIEF
  • dp bij Van Deemtervergelijking

f) Na+ en K+ ionen in IEC, kationenwisselaar (in H+ vorm)

  • Is MilliQ water goed als mobiele fase? Waarom wel/niet?
  • Welke stof elueert eerst? 
  • Geleidbaarheismetingen: gebruik van suppressor. Waarom? En geef voorbeeld van een goede suppressor en leg uit. 
Deel 2: Fotometrie (/8)

a) Omcirkel juiste antwoorden: 

Dit is een split beam/double beam   fotometer/spectrofotometer

b) Schema van AAS was gegeven, maar er zit ergens een fout in. Wat is de fout en geef een oplossing? 

c) Geef 2 gelijkenissen en 2 verschillen in type bouwstenen voor Moleculaire spectrofluorimetrie en Nefelometrie. 

d) Titratie van Fe3+ met EDTA en Cu2+ als indicator. Wat is het titratieverloop? Geef 2 grafieken, 1 met A op y-as en 1 met U (mV) op y-as. Leg a.d.h.v. 1 grafiek uit. 

e) 

Deel 3: Elektrometrie (/4)

a) Teken Elektronische conductometer, en benoem alle grote onderdelen en leg deze uit in 1 zin 

b) Leg uit hoe je kan zien bij een 2 puntscalibratie dat uw elektrode nog goed is. Geef een grafiek

c) Formule van enkelvoudige monsteradditie afleiden (geef belangrijke tussenstappen)