Skip to main content

2024 juni Examen

Vraag 1 (/10)

Grafiek: y-as fractie ss DNA, x-as T (verschillende curves, bij verschillende %GC) 

 • Wat wordt er op deze grafiek getoond? 
 • Wat kan er nog op de y-as staan?
 • Wat is het hyperchroomeffect? 
 • Bepaal de smelttemperatuur zo nauwkeurig mogelijk, duid ook aan op grafiek
 • Wat zijn nog 2 effecten die de Tm kunnen beïnvloeden? 

Vraag 2 (/15)

Translatie:

 • Geef initiatiecodon
 • Voor welk AZ codeert dit?
 • Geef de stopcodons
 • Invuloefening bij figuur over het 70S ribosoom complex van initiatie-elongatie- terminatie
 • Geef uitleg vanaf de momentopname van deze figuur tot en met de terminatie
 • TLN en TXN gaan gekoppeld bij prokaryoten. Leg uit

Vraag 3 (/10)

Lac operon 

 • Cijfers op figuur -> benoem deze componenten 
 • Leg uit hoe de positieve regulatie werkt van het lac operon.
 • Wat gebeurt er bij afwezigheid van Glucose en aanwezigheid van Lactose? 

Vraag 4 (/10)

 • Vergelijking van Northern en Western blotting (tabel invullen, met vragen zoals welk product scheiden? welke gel? Naar welke kant loopt dit? ....) 
 • Wat is Soutern blotting dan? 

Vraag 5 (/10)

PCR

 • Van wat zien we hier het protocol?
 • Welke componenten missen er nog? 
 • Wat is Taq?
 • Wat is er zeker nodig in een Taq buffer oplossing? 
 • Leg de verschillende stappen uit? 
 • Wat is het plateau effect? En hoe wordt dit veroorzaakt? 

Vraag 6 (/5)

5 keer 2 begrippen linken aan elkaar