Skip to main content

2016 augustus examen

Beschrijf en bespreek 1 actieve en 1 passieve methode om de microbiologische kwaliteit van lucht te bepalen.

 

Op welke manier telt men het aantal Staphylococcus aureus dat aanwezig is in levensmiddelen?

 

Berekeningen