Skip to main content

2016 augustus examen

1. MONDELING (8 punten)

Vraag 1

Beschrijf het productieproces van een bier van hoge gisting + leg het belang van elke stap uit

Vraag 2

a. Geef de stikstofcyclus weer

b. Hoe kan deze cyclus helpen bij biodegradatie van stikstofhoudende verbindingen ?

 

2. SCHRIFTELIJK (12 punten)

DEEL 1: THEORIE

Vraag 1

Gegeven: schema van een bacterie waarin glucose de glycolyse en Krebscyclus doorloopt en uiteindelijk glutamaat gevormd wordt + grafiek waarin de toename van glutamaat, de groei, de afname van glucose en zuurstof weergegeven wordt.

a. Wat zijn (in het algemeen) primaire en secundaire metabolieten? Leg uit.

b. Is glutamaat in dit voorbeeld een primair of secundair metaboliet? Leg uit.

c. Is dit een biochemische fermentatie? Waarom/waarom niet?

Vraag 2

a. Definieer 'voedselvergiftiging' en 'voedselintoxicatie' en geef van elk een concreet voorbeeld.

b. Wat zijn CCP's (of KCP's) in het HACCP-plan?

Vraag 3

a. Geef een voorbeeld van hoe micro-organismen met planten kunnen interageren

b. Met welke techniek kan men de verschillende micro-organismen in dergelijke interactie bestuderen zonder ze van de plant weg te nemen?

Vraag 4

Geef de belangrijkste kenmerken van volgende begrippen in max. 5 regels.

a. Barofiel

b. Campylobacter

c. Probiotica

d. Psychrotroof