Skip to main content

2023 Januari Examen Toxicologie

Lector: N. Chiaverini, 2u20 normaal maar iedereen mocht 3u (+30% extra tijd)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangschik van .. naar ..

MRL<ADI<NOAEL<LOAEL

Wat is TI en duidt aan op grafiek (zoals op p.15) ED was stijler dan TD

Wat gebeurt er als er een competitieve antagonist wordt toegevoegd, schets de ED.

Zou u dit geneesmiddel wel of niet voorschrijven en waarom?

De absorptie van gassen en dampen in de longen is afhankelijk van hun oplosbaarheid in het bloed dat de long perfuseert. Leg uit. En wat is diffusie- en perfusie-gelimiteerde absorptie.

Meerkeuze: wat voor reacties gebeuren bij fase II van een biotransformatie?

Oxidatie

Reductie

Hydrolyse

Conjugatie

 

Berken de halfwaardetijd en klaring bij eerste-orde één-compartimentmodel met intraveneus dosis 300 mg en plasmaconcentratie 78µg/mL en plasmaconcentratie 12,4µg/mL na 4 uur

Kreeg grafiek van NRU-test

Zeggen wat je kan afleiden uit de test/grafiek en of de stof toxisch is.

Volgt de test de OECD richtlijnen?

Nog een vraag over die grafiek

Geef alle stappen en formules bij riscokarakterisatie.

Meerkeuzevraag: Wat is Time-Weighted Average?

Een concentratie van een stof in de lucht, gemiddeld over 8u/dag en 40u/week, waaraan werknemers mogen blootgesteld worden zonder ongunstige effecten.

Oude man wou zelfmoord plegen met insecticide met organofosforverbindingen.

Geef de 2 stappen van hoe de organofosforverbindingen werken. ( niet zeker)

De man wordt behandelt met een inhibitor AchR, hoe werkt deze inhibitor?

Intentioneel of accidentele vergiftiging, acute of chronische vergiftiging