Skip to main content

2019 januari examen

MONDELING

Vraag 1

Waarom worden melkzuurbacteriën gebruikt bij yoghurt productie. Beschrijf de werking van micro-organisme in yoghurt productie.

Vraag 2

Dit afvalwater bevat organische stikstof hoe zal biologische afvalwaterzuivering dit eruit halen?

SCHRIFTELIJK

Vraag 1

Industriële fermentatie: schema + diagrammen (glutamaat en glucose)

a) Primaire en secundaire metabolieten uitleggen

b) Zijn de gevormde producten primaire of secundaire metabolieten?

c) Is dit biochemisch gezien een echte fermentatie?

Vraag 2

Verschil tussen voedselinfectie en voedselintoxicatie? Geef iedere keer voorbeeld

Vraag 3

Wat is HTST en LTLT en waarom wordt HTST liever verkozen?

Vraag 4

Begrippen

Aflatoxine (mycotoxine)

Hydrothermo vents

Quorum sensing

Metagenomics