Skip to main content

2011 januari examen

  1. Bespreek observer java built in en vergelijk met eigen inplementatie. Geef voor en nadelen. (/10)
  2. Een opgave waar je je eigen UML moet maken, patterns meegeven en uitleggen waarom. (/20)
  3. Collections. De 4 main dingen Queue, list, set, map (/10)
  4. Decorator typisch uml en per klasse uitleg geven (/10)
  5. Pseudo code verwerken met solid (/10)
  6. Java code i.v.m. singleton synchronized (/10)