Skip to main content

2015 januari examen

Drie grote vragen.

Vraag 1:

  • MVC wordt een compound pattern genoemd (samengesteld patroon). Welke patronen bezit MVC? (niet gewoon het acroniem voluit schrijven)
  • Gegeven een onoverzichtelijk klassendiagram, duid voor elke klasse aan of deze bij model, view of controller hoort.
  • Een gebruiker drukt op een knop. Duid in dit klassendiagram aan elke stap die vervolgens wordt uitgevoerd en door welke klasse.
  • Schrijf deze stappen stap voor stap op.

Vraag 2:

Een gebruiker vraagt een programma waarbij hij een even aantal getallen wilt ingeven en pas stopt bij een willekeurig getal. Deze lijst kan dan eventueel gemanipuleerd worden (sorteren, schudden, ...). Deze eventuele gemanipuleerde lijst kan dan wiskundige bewerkingen ondergaan bij het uitprinten (per paar van 2 optellen of aftrekken of vermenigvuldigen, ...). Een inleescode voor de lijst getallen is gegeven.

De vraag luidt: schrijf door middel van een template een implementatie van dit programma. Programma 1 moet dan gewoon inlezen en elk paar van 2 optellen. Programma 2 moet ze ook nog eens sorteren en langs achter beginnen om elk paar af te trekken. (voorbeeld output programma 2: rij getallen = 2 4 5 6 8 1 0 3 5 4, sorteren = 0 1 2 3 4 4 5 5 6 8, output = 2 0 0 1 1)

Vraag 3:

Gegeven is een uitleg over een schaakprogramma met een beknopt klassendiagram. Men wilt het schaakprogramma uitbreiden, hiervoor wordt een tekst voorzien. Geef voor elk patroon in de tekst een UML en de motivatie.