Skip to main content

algemeen

IP Minor: Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-framework.

Voor het schriftelijk gedeelte wordt gevraagd om een nieuwe functionaliteit toe te voegen aan een bestaande webapplicatie. Daarnaast krijg je een paar theorievragen. Het mondeling gedeelte bestaat uit het verdedigen van het project. Er wordt gepeild naar zowel de kennis over als het inzicht in de onderwerpen die aan bod gekomen zijn tijdens de lessen.

De Major behandelt vanzelfsprekend meer onderwerpen.